Warszawa
mazowieckie
LIFE COACHING
COACHING KARIERY
Psycholog - (SWPS) Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej,


Zarządzanie Zasobami Ludzkimi - (ALK) Akademia Leona Koźmińskiego,


mMBA - Uniwersytet Łódzki i University of Maryland


Certyfikowany COACH CoachWise


Associate Certified Coach (ACC, ICF)
CoachWise Essentials (2010)


CoachWise Equipped (2011)


Racjonalna Terapia Zachowania (2012)
Specjalizuje się w pracy z osobami "na zakręcie", które są w przede dniu lub w trakcie zmiany osobistej lub zawodowej.


Ma doświadczenie w pracy w Coachingu Społecznym. Jako ekspert, współtworzyła metodę "Coaching – nowa metoda wsparcia procesów integracji społecznej i zawodowej".


Podczas sesji coachingowych korzysta z wiedzy psychologicznej, z zakresu RTZ, TSR, Gestalt czy coachingu systemowego.


Prowadzi szkolenia:


- dla klientów indywidualnych w oparciu o pracę z ciałem.


- dla klientów korporacyjnych z zakresu komunikacji, autoprezentacji i budowy zespołów.


W zależności od potrzeb pracuje z narzędziem Extended DISC w celu obserwacji i analizy zachowań, diagnozy talentów i kompetencji oraz z testami psychologicznymi.

Wyślij wiadomość do Alicja Stankiewicz