Katowice
śląskie
LIFE COACHING
COACHING KARIERY
Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce (Uniwersytet Śląski w Katowicach).Obszar zainteresowań naukowych: fundusze europejskie; polska polityka integracyjna; teorie integracji międzynarodowej; ekonomia społeczna, zarządzanie organizacjami.

1) Kurs cochingowy – life coaching, business coaching

Kwalifikacje zdobyte w organizacji Coaching People2) Trener rozwoju osobistego - Certyfikacja EQF 5Obszary kształcenia: Trening interpersonalny, asertywność, projektowanie szkoleń, metodologia szkoleń, rozpoznawanie potrzeb szkoleniowych, prowadzenie szkoleń

Kwalifikacje zdobyte w Centrum Szkoleń i Rozwoju Osobistego MERITUM w Katowicach

Specjalizuję się w prowadzeniu jedno- i dwudniowych warsztatów z zakresu rozwoju osobistego dla młodzieży, osób dorosłych, nauczycieli, seniorów, osób niepełnosprawnych, pracowników instytucji, organizacji pozarządowych oraz firm w oparciu o własną metodologię i cykl Kolba. Prowadziłam także warsztaty dla pedagogów i dyrektorów szkół w Uniwersytecie Nauczycieli Uniwersytetu Śląskiego. Łączna liczba godzin szkoleniowych: 500 godzin. Prowadziłam indywidualne sesje coachingowe – ok. 100 godzin.Posiadam wieloletnie doświadczenie w zakresie doradztwa zawodowego i funduszy europejskich zdobyte w Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Katowicach, Regionalnym Ośrodku EFS oraz na Uniwersytecie Śląskim. Realizowałam zadnia zlecone przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.Posiadam doświadczenie w zarządzaniu organizacją pozarządową. Jestem prezesem Fundacji Pracownia Jutr. Do moich obowiązków należy: zarządzanie zespołem, planowanie strategii rozwoju organizacji pozarządowej, pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania (środki rządowe, unijne, prywatne i inne), organizacja i prowadzenie szkoleń, coaching, opracowywanie i wydawanie publikacji.Wyślij wiadomość do dr Beata Master