Katowice
śląskie
LIFE COACHING
BUSINESS COACHING
Uniwersytet Śląski w Katowicach - Psychologia

Uniwersytet Śląski w Katowicach - Doradztwo filozoficzne i Coaching
Obecnie jako NAUCZYCIEL AKADEMICKI prowadzę zajęcia z zakresu modeli i narzędzi coachingowych oraz superwizji w business coachingu dla studentów dziennych i zaocznych Uniwersytetu Śląskiego.
W ramach studiów ukończyłam:

60h Warsztatów Coachingowych

45h Life coachingu z superwizją

45h Business coachingu z superwizją

15h Teorii coachingu

15h Psychologii głębi dla coachów

30h Treningu interpersonalnego

30h Komunikacji interpersonalnej

60h Teorii kształtowania postaw

60h Dialogicznych modeli relacji interpersonalnych


Dodatkowo:

45h Szkoły Trenerów

21h Szkolenia z Racjonalnej Terapii ZachowaniaW trosce o jak najwyższą efektywność coachingu stale podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe - uczestniczę w licznych warsztatach oraz konferencjach. Pracuję według standardów etycznych wyznaczonych przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Coachów ICF.
Specjalizuje się w BUSINESS COACHINGU oraz w COACHINGU RELACJI.Podczas BUSINESS COACHINGU towarzyszę przedsiębiorcom w procesie tworzenia i rozwoju ich własnej firmy – w ustaleniu jej misji, wizji, budowaniu marki, tworzeniu modelu biznesowego, kreowaniu propozycji unikalnej wartości, szukaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, rozwiązywaniu konfliktów w zespole, pozyskiwaniu inwestorów, optymalizacji działań i znacznie, znacznie więcej. Podczas COACHINGU RELACJI towarzyszę osobom w osiągnięciu bardziej satysfakcjonujących relacji:

- Z SAMYM SOBĄ dla lepszego zrozumienia siebie, swoich potrzeb; życia w zgodzie ze sobą; odnalezienia wewnętrznej motywacji do działania; zrealizowania swoich marzeń;

- W ZWIĄZKU MIŁOSNYM dla osób, które są uwikłane w toksyczne relacje lub chcą uratować swój związek, dla SINGLI pragnących stworzyć szczęśliwy związek oraz dla PAR chcących pogłębić swoje relacje;

- W RODZINIE by znaleźć porozumienie ze swoim rodzeństwem, rodzicami i/lub dziećmi;

- W PRACY by stała się przyjemna i dawała satysfakcję.Jako TRENER prowadzę szkolenia otwarte i zamknięte z umiejętności psychospołecznych (m.in. skuteczna komunikacja, automotywacja, work-life balance, asertywność, inteligencja emocjonalna, radzenie sobie ze stresem, zarządzanie sobą w czasie, praca z wewnętrznym krytykiem, poczucie własnej wartości, tworzenie dobrych nawyków, wizualizacja i relaksacja, zdrowe myślenie, kreatywne rozwiązywanie problemów, przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu) oraz pracuje jako DORADCA ZAWODOWY prowadząc spotkania indywidualne i szkolenia służące aktywizacji społeczno-zawodowej osób bezrobotnych (w tym osób długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych, 50+, z niskimi kwalifikacjami).

Prowadzę stronę, na której zamieszczam pytania coachingowe, które warto sobie zadać.

Wyślij wiadomość do Aleksandra Sobczyk