Wrocław, Opole
dolnośląskie
opolskie
COACHING SPRZEDAŻY
BUSINESS COACHING
Psycholog, trener, coach, konsultant Extended DISC, facylitator, Business Model Architect
CoachWise Essentials - Coaching Center, Warszawa (2011)
CoachWise Equipped - Coaching Center, Warszawa (2011)
CoachWise Proficiency - Coaching Center, Warszawa (2011 - 2012)
Behavioral Coaching Masterclass - Behavioral Coaching Institute, Londyn (2011)
Ponad 7 lat pracy w sprzedaży, blisko 500 klientów i portfel o wartości przeszło 2,5 mln zł.

Doświadczenie w pracy z ponad 200 klientami coachingowymi.

Wyślij wiadomość do Aleksander Drwięga