Specjalizacje w coachingu

 • Olgierd Świda

  Warszawa
  BUSINESS COACHING EXECUTIVE COACHING
 • Szymon Ziemiński

  Szczecin
  COACHING FINANSÓW BUSINESS COACHING
 • Bartłomiej Ziatyk

  Poznań
  COACHING FINANSÓW COACHING AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ
 • Beata Zawadzka

  Wrocław
  LIFE COACHING BUSINESS COACHING
 • Anna Zaremba

  Łosie/ Radzymin/ Warszawa
  LIFE COACHING BUSINESS COACHING
 • Aleksandra Wojtczak

  Poznań
  LIFE COACHING
 • Katarzyna Walas

  Wrocław
  DIET COACHING SPORT COACHING
 • Grażyna Słomska

  Kraków
  LIFE COACHING COACHING KARIERY
 • Sylwia Szymańska

  Łódź
  LIFE COACHING BUSINESS COACHING
 • Agata Surdy-Kruszyńska

  Szczecin
  LIFE COACHING BUSINESS COACHING
 • Marzena Anna Suchocka

  Warszawa
  BUSINESS COACHING LIFE COACHING
 • Aneta Stanowska

  Wrocław
  LIFE COACHING COACHING KARIERY
 • Alicja Stankiewicz

  Warszawa
  LIFE COACHING COACHING KARIERY
 • Aleksandra Skwara

  Siemianowice Śląskie
  COACHING KARIERY LIFE COACHING
 • Urszula Skrok-Kuczera

  Ostrów Wielkopolski
  COACHING KARIERY BUSINESS COACHING
 • Patrycja Skomra (Kosturska)

  Poznań
  LIFE COACHING BUSINESS COACHING
 • Monika Sidorowska

  Jelenia Góra, Wrocław
  LIFE COACHING COACHING SPRZEDAŻY
 • Tomasz Sandak

  Bytów
  LIFE COACHING COACHING KARIERY
 • Katarzyna Ramirez-Cyzio

  Warszawa, Kraków, Katowice
  EXECUTIVE COACHING BUSINESS COACHING
 • Marcin Przeworski

  Szczecin
  LIFE COACHING EXECUTIVE COACHING
 • Edyta Pazur

  Wrocław
  BUSINESS COACHING EXECUTIVE COACHING
 • Agnieszka Pacholczyk

  Trójmiasto
  BUSINESS COACHING COACHING KARIERY
 • Weronika Nowacka

  Wrocław
  LIFE COACHING BUSINESS COACHING
 • Natalia Młodyszewska

  Poznań
  LIFE COACHING COACHING KARIERY
 • Joanna Muszak

  Katowice, Gliwice
  LIFE COACHING BUSINESS COACHING
 • Anna Manuiło

  Gdańsk
  LIFE COACHING BUSINESS COACHING
 • Mirosława Leopold

  Poznań
  LIFE COACHING BUSINESS COACHING
 • Natalia Kwaśna

  Poznań
  BUSINESS COACHING LIFE COACHING
 • Wojciech Kuta

  Inowrocław, Poznań
  LIFE COACHING BUSINESS COACHING
 • Agnieszka Kubicka

  Kalisz
  LIFE COACHING COACHING KARIERY
 • Karolina Kowalska

  Poznań
  LIFE COACHING COACHING KARIERY
 • Anna Kosińska

  Wrocław
  LIFE COACHING COACHING KARIERY
 • Hanna Kmieciak

  Poznań
  COACHING KARIERY LIFE COACHING
 • Ireneusz Kieliszak

  Szczecin, Stargard & Wrocław
  LIFE COACHING BUSINESS COACHING
 • Beata Justkowiak

  Poznań, Singapur
  SPORT COACHING LIFE COACHING
 • Maciej Jarosz

  Poznań, Warszawa, Szczecin
  LIFE COACHING COACHING KARIERY
 • Tomasz Izydorczyk

  Poznań
  BUSINESS COACHING COACHING KARIERY
 • Łukasz Hawryluk

  Tychy
  COACHING SPRZEDAŻY EXECUTIVE COACHING
 • Małgorzata Filipowicz

  Warszawa i cała polska
  LIFE COACHING COACHING KARIERY
 • Jarosław Dziepak

  Poznań, Warszawa, Gdańsk, Bydgoszcz
  BUSINESS COACHING EXECUTIVE COACHING
 • Agnieszka Chrzanowska-Dzido

  Szczecin
  COACHING KARIERY EXECUTIVE COACHING
 • Łukasz Brzeziński

  Bydgoszcz
  LIFE COACHING BUSINESS COACHING
 • Michał Bloch

  Warszawa
  EXECUTIVE COACHING BUSINESS COACHING
 • Radosław Ryszard Bielecki

  Wrocław
  BUSINESS COACHING LIFE COACHING
 • Małgorzata Adams-Tukiendorf

  Opole
  LIFE COACHING COACHING KARIERY

Każdy coach posiada określoną specjalizację i pracuje z określonymi tematami. Wybierając coacha ważne jest by zwrócić uwagę na zakres jego kompetencji. 

Life coaching

 • Kto prowadzi
  Coachowie specjalizujący się w zagadnieniach z obszaru life coachingu, psychologowie i psychoterapeuci przygotowani do prowadzenia coachingu.
 • Dla kogo
  Dla osób, które chcą wprowadzić zmiany lub poradzić sobie z wyzwaniami w życiu prywatnym.
 • Czego może dotyczyć
  Definiowanie i praca nad celami życiowymi, określanie życiowych priorytetów, zmiana stylu życia (zdrowy styl życia, dieta, aktywność fizyczna), zmiana wizerunku, balans pomiędzy pracą a życiem prywatnym, uzyskanie harmonii i wewnętrznego spokoju, zwiększenie pewności siebie, samoorganizacja, wzmocnienie odporności, wprowadzanie zmian i radzenie sobie ze zmianami, zwiększenie dobrostanu i poczucia szczęścia, rozwijanie relacji, radzenie sobie ze stresem, planowanie i zarządzanie czasem, porządkowanie spraw, podejmowanie życiowych decyzji, zorganizowanie sobie życia po przejściu na emeryturę, radzenie sobie z odrzuceniem, asertywność.

Coaching kariery

 • Kto prowadzi
  Coachowie specjalizujący się w coachingu kariery, doradcy zawodowi, specjaliści HR przygotowani do prowadzenia coachingu.
 • Dla kogo
  Skierowany do osób poszukujących pracy, noszących się z zamiarem zmiany pracy, poszukujących pomysłu na swoją przyszłość zawodową.
 • Czego może dotyczyć
  Definiowanie celów zawodowych, określanie kroków w kierunku realizacji planów zawodowych, wsparcie w adaptacji do nowych warunków, przygotowanie do rozmowy rekrutacyjnej, planowanie zmiany stanowiska pracy, określanie preferencji zawodowych, radzenie sobie z utratą pracy, przygotowanie do zmiany stanowiska, radzenie sobie z wypaleniem i brakiem satysfakcji z pracy, określanie silnych stron, określanie swoich priorytetów zawodowych.

Business Coaching

 • Kto prowadzi
  Coachowie, trenerzy biznesu, menedżerowie, liderzy, menedżerowie HR przygotowani do prowadzenia coachingu.
 • Dla kogo
  Dla pracowników dużych korporacji, urzędów, właścicieli i menedżerów małych i średnich przedsiębiorstw.
 • Czego może dotyczyć
  Zakładanie biznesu, planowanie, budowanie biznes planów, określanie strategii marketingowych, organizowanie i wdrażanie przedsięwzięć biznesowych, rozwijanie pracowników, zwiększenie udziałów w rynku, rozwijanie kompetencji, radzenie sobie z konfliktami, zwiększenie produktywności, zwiększanie wyników, wspieranie we wdrażaniu zmian, określanie i doprecyzowanie celów strategicznych i operacyjnych.

Executive Coaching

 • Kto prowadzi
  Coachowie, trenerzy biznesu, menedżerowie, liderzy, specjaliści HR przygotowani do prowadzenia coachingu.
 • Dla kogo
  Skierowany do menedżerów, liderów oraz osób, którzy przygotowują się do tych funkcji.
 • Czego może dotyczyć
  Rozwój kompetencji przywódczych, interpersonalnych w tym z zakresu komunikacji, rozwój kariery, zwiększenie satysfakcji z pracy, zwiększenie efektywności, rozwój umiejętności menedżerskich np. negocjacje, rozwiązywanie konfliktów, budowanie zespołów, delegowanie zadań.

Diet Coaching

 • Kto prowadzi
  Coachowie, dietetycy, doradcy ds. żywienia przygotowani do prowadzenia coachingu.
 • Dla kogo
  Skierowany do osób, które chcą zadbać o swoje zdrowie, wygląd, samopoczucie i sylwetkę.
 • Czego może dotyczyć
  Ocena aktualnej sytuacji, planowanie wdrożenia zmiany w zakresie odżywiania, wprowadzanie nowych nawyków żywieniowych, określanie optymalnej diety, wyznaczanie celów żywieniowych, pokonywanie trudności i barier utrudniających utrzymanie diety, podtrzymywanie motywacji.

Coaching Finansów

 • Kto prowadzi
  Coachowie, ekonomiści, doradcy finansowi, eksperci rynku finansowego, doradcy inwestycyjni, bankowcy przygotowani do prowadzenia coachingu.
 • Dla kogo
  Dla osób które chcą uporządkować swoje finanse, również właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw.
 • Czego może dotyczyć
  Określanie celów finansowych, wdrożenie nawyków pomagających kontrolować wydatki, ustalanie najlepszych rozwiązań w zakresie oszczędzania, planowania wydatków, analizowanie decyzji finansowych, określanie optymalnej struktury wydatków, podejmowanie decyzji inwestycyjnych.

Coaching Aktywności Fizycznej

 • Kto prowadzi
  Coachowie, trenerzy personalni, trenerzy sportu, instruktorzy wychowania fizycznego przygotowani do powadzenia coachingu.
 • Dla kogo
  Dla osób, które chcą zadbać o zdrowie, sprawność fizyczną, kondycję i sylwetkę.
 • Czego może dotyczyć
  Ocena aktualnej sytuacji, ustalenie potrzeb i określenie celów treningowych, zaplanowanie i wdrożenie w codzienny grafik regularnych treningów, określenie najbardziej efektywnego planu treningowego, wsparcie w utrzymaniu motywacji, ustalenie indywidualnych preferencji w zakresie ćwiczeń, bieżące monitorowanie postępów.

Sport Coaching

 • Kto prowadzi
  Coachowie specjalizujący się w pracy ze sportowcami, psychologowie, trenerzy sportu przygotowani do prowadzenia coachingu.
 • Dla kogo
  Skierowany do zawodników i drużyn sportowych poszukujacych rozwiązań w zakresie przygotowania mentalnego.
 • Czego może dotyczyć
  Definiowanie celów sportowych, wzmacnianie pewności siebie, radzenie sobie ze stresem, radzenie sobie z porażką, praca nad maksymalizacją wyniku, wzmocnienie współpracy.

Coaching Sprzedaży

 • Kto prowadzi
  Coachowie specjalizujący się w coachingu sił sprzedaży, doświadczeni sprzedawcy, kierownicy sprzedaży, trenerzy umiejętności sprzedaży przygotowani do prowadzenia coachingu.
 • Dla kogo
  Skierowany do sprzedawców, reprezentantów handlowych, menedżerów sprzedaży, liderów zespołów sprzedażowych.
 • Czego może dotyczyć
  Rozwijanie kompetencji sprzedażowych, rozwijanie relacji z klientem, koncentracja na celu sprzedażowym, wzmocnienie asertywności, rozwijanie nowych sposobów sprzedaży, poszukiwanie nowych rozwiązań sprzedażowych, wzmocnienie koncentracji na kliencie, rozwijanie umiejętności wpływu, budowanie strategii sprzedaży.

Coaching Edukacyjny

 • Kto prowadzi
  coachowie specjalizujący się w obszarze kształcenia; psychologowie i pedagodzy przygotowani do prowadzenia coachingu
 • Dla kogo
  dla wszystkich osób uczących się, podejmujących decyzje w wyborze ścieżki edukacyjnej oraz dla osób zajmujących się kształceniem innych, które chcą wprowadzić zmiany w swoim sposobie pracy
 • Czego może dotyczyć
  wsparcia w podjęciu decyzji w wyborze ścieżki edukacyjnej; wsparcia w definiowaniu celów edukacyjnych, w skutecznym uczeniu się; wprowadzania zmian w sposobie prowadzenia procesu kształcenia

Coaching Grupowy

 • ">Kto prowadzi
  Coachowie, psychologowie doświadczeni w pracy z grupą, trenerzy przygotowani do prowadzenia coachingu.
 • Dla kogo
  Dla zespołów pracowniczych tego samego szczebla np.: kierowników znajdujących się w ważnym momencie biznesowym (zmiana, zwiększenie efektywności, wypracowanie celu)
 • Czego może dotyczyć
  Praca nad celem indywidualnym, który jest podobny tematycznie w całej grupie, ale nie jest celem wspólnym, np.: komunikacja, wartości organizacji, podejmowanie decyzji. Pracuje się nad osiągnięciem celów przez poszczególnych członków przy wykorzystaniu mądrości grupy.