Coaching z Coachem SWPS

 • Agnieszka Ślęzak

  Kielce/ Skarżysko Kamienna
  LIFE COACHING COACHING KARIERY
 • Agnieszka Zawiślak

  Katowice
  LIFE COACHING COACHING KARIERY
 • Agata Węgier-Ciornei

  Warszawa
  LIFE COACHING COACHING KARIERY
 • Aleksandra Wojtczak

  Poznań
  LIFE COACHING
 • Alina Tukaj

  Warszawa
  LIFE COACHING COACHING KARIERY
 • Agata Sławniak

  Rzeszów
  LIFE COACHING COACHING KARIERY
 • Aleksandra Szewczyk

  Trójmiasto
  LIFE COACHING BUSINESS COACHING
 • Agata Szenderowska-Morgen

  Warszawa
  COACHING KARIERY EXECUTIVE COACHING
 • Agnieszka Szczerek

  Wrocław
  LIFE COACHING DIET COACHING
 • Agnieszka Szczepaniak

  Warszawa
  LIFE COACHING COACHING KARIERY
 • Agata Surdy-Kruszyńska

  Szczecin
  LIFE COACHING BUSINESS COACHING
 • Adam Stolarzewicz

  Warszawa
  EXECUTIVE COACHING BUSINESS COACHING
 • Aneta Stanowska

  Wrocław
  LIFE COACHING COACHING KARIERY
 • Alicja Stankiewicz

  Warszawa
  LIFE COACHING COACHING KARIERY
 • Agnieszka Sokolińska

  Poznań
  SPORT COACHING COACHING AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ
 • Aleksandra Sobczyk

  Katowice
  LIFE COACHING BUSINESS COACHING
 • Aleksandra Skwara

  Siemianowice Śląskie
  COACHING KARIERY LIFE COACHING
 • Aleksandra Piątkowska

  Bydgoszcz
  LIFE COACHING BUSINESS COACHING
 • Agnieszka Pietras

  Łódź
  LIFE COACHING BUSINESS COACHING
 • Agata Pierzchała

  Warszawa
  LIFE COACHING BUSINESS COACHING
 • Agnieszka Pacholczyk

  Trójmiasto
  BUSINESS COACHING COACHING KARIERY
 • Aleksandra Nizińska

  Warszawa
  LIFE COACHING COACHING KARIERY
 • Aneta Neumann

  Żory/Katowice
  LIFE COACHING COACHING KARIERY
 • Aleksandra Mroczko (Gajek)

  Wrocław
  LIFE COACHING BUSINESS COACHING
 • Andrzej Mika

  Przeczyce
  LIFE COACHING BUSINESS COACHING
 • Agnieszka Mielczarek

  Warszawa
  LIFE COACHING DIET COACHING
 • Aneta Michno

  Rzeszów
  LIFE COACHING COACHING KARIERY
 • dr Beata Master

  Katowice
  LIFE COACHING COACHING KARIERY
 • Aleksandra Marchowska

  Szczecin, Gryfino
  LIFE COACHING
 • Anna Manuiło

  Gdańsk
  LIFE COACHING BUSINESS COACHING
 • Agata Limanówka

  Wrocław
  COACHING KARIERY LIFE COACHING
 • Alicja Kulawik

  Warszawa
  BUSINESS COACHING LIFE COACHING
 • Agnieszka Kubicka

  Kalisz
  LIFE COACHING COACHING KARIERY
 • Aneta Kielar-Ntuk

  Gliwice
  LIFE COACHING COACHING SPRZEDAŻY
 • Agata Kaczanowicz-Grześkowiak

  Poznań
  COACHING KARIERY
 • Alicja Holewa

  Zabrze, Gliwice, Katowice
  LIFE COACHING EXECUTIVE COACHING
 • Aleksandra Gelo-Piesta

  Warszawa
  EXECUTIVE COACHING COACHING GRUPOWY
 • Agnieszka Duda

  Poznań
  LIFE COACHING COACHING EDUKACYJNY
 • Aleksander Drwięga

  Wrocław, Opole
  COACHING SPRZEDAŻY BUSINESS COACHING
 • Agnieszka Cieplińska

  Warszawa
  LIFE COACHING DIET COACHING
 • Agnieszka Chrzanowska-Dzido

  Szczecin
  COACHING KARIERY EXECUTIVE COACHING
 • Agnieszka Chojnowska

  Wrocław
  BUSINESS COACHING COACHING KARIERY
 • Agnieszka Bugaj

  Bielsko - Biała , Kraków
  EXECUTIVE COACHING BUSINESS COACHING
 • Agnieszka Bloch

  Warszawa
  BUSINESS COACHING
 • Aleksandra Bartoszewicz-Rudzińska

  Trójmiasto
  COACHING KARIERY LIFE COACHING

Poniżej przedstawiamy informacje na temat przygotowania coachów SWPS do prowadzenia coachingu, jakie otrzymują na Wydziałach w Poznaniu, Sopocie i Wrocławiu. Zachęcamy do skorzystania z ich usług i przekonania się o jakości pracy, jaką oferują.

Powody, dla których warto współpracować

 • wysoki standard przygotowania (nauka i trening)
 • spojrzenie na człowieka z perspektywy psychologii rozwojowej
 • uwzględnianie teorii naukowych leżących u podstaw coachingu
 • stały kontakt z praktykującymi coachami
 • przestrzeganie zasad etycznych

Program kształcenia posiada akceptację Rady ds. Kształcenia

Szkolenie Dyplomowanych Coachów SWPS odbywa się w oparciu o autorski program, który posiada akceptację Rady Programowej ds. Kształcenia Podyplomowego Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Akceptacja Rady potwierdza, że program jest wartościowy pod względem merytorycznym, odpowiada standardom dydaktyki akademickiej i wymaganiom praktyki. Program koncentruje się na rozwijaniu postawy i umiejętności coacha oraz obejmuje zagadnienia teoretyczne, które są ważne z punktu widzenia zadań coacha.

Jakie przygotowanie otrzymuje coach SWPS

 • Rozwój praktycznych umiejętności jest systematycznie oceniany, postępy są monitorowane.
  Studia łączą teorię z praktyką. Studenci już w czasie studiów prowadzą sesje coachingu. Ich praca jest na bieżąco oceniana. Otrzymują informację zwrotną o tym jak prowadzą coaching. W zależności od potrzeb, otrzymują dodatkowe zadania domowe, które mają na celu wzmocnić ich umiejętności.
 • Przygotowanie teoretyczne
  Studenci muszą zdać test wiedzy z psychologii i coachingu. Wymaga to zapoznania się z literaturą i opracowaniami, które polecają osoby prowadzące poszczególne zajęcia.
 • Organizacja studiów 

 • Przyszli coachowie przechodzą rozmowę rekrutacyjną
  Na studia prowadzona jest rekrutacja. Studenci odpowiadają pisemnie na podane zagadnienia. Jeśli ich odpowiedzi zostaną pozytywnie ocenione są zapraszani na rozmowę rekrutacyjną.
 • Mały zespół prowadzących i jednolite podejście
  Mały zespół prowadzących zapewnia spójność programu. Osoby prowadzące zajęcia są w stałym kontakcie ze sobą. Na bieżąco dostosowują się do potrzeb pojawiających się podczas zajęć i uzgadniają działania pomiędzy sobą. To powoduje że program jest spójny a treści się nie powtarzają.
 • Kompetentna wykwalifikowana kadra
  Zajęcia prowadzą doświadczeni wykładowcy i trenerzy z tytułami naukowymi z zakresu psychologii, którzy nie tylko koncentrują się na rozwijaniu umiejętności, ale wyjaśniają sens i cel stosowania określonych narzędzi i technik. To powoduje, że studenci rozumieją w jaki sposób przebiega proces, jakie czynniki należy uwzględniać by skutecznie wspierać, a jakie nie mają znaczenia.
 • Czas trwania studiów
  Czas trwania studiów sprzyja nabywaniu wiedzy i doświadczenia. Zajęcia odbywają się minimum raz w miesiącu. Pomiędzy zajęciami studenci utrzymują stały kontakt z prowadzącymi i konsultują swoją pracę. Studenci kończąc studia otrzymują dyplom z oceną i opisem przedmiotów które weszły w zakres programu.

Poniżej przedstawiamy szczegółowe wymagania jakie muszą spełnić studenci by ukończyć Coaching w SWPS w Poznaniu, Sopocie i Wrocławiu.

Wymagania przyjęcia na Studia III edycja 2012/2013

 1. Pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej
 2. Ukończone studia wyższe

Podstawowe wymagania otrzymania dyplomu ukończenia Studiów III edycja 2012/2013

 1. Ukończone studia wyższe.
 2. Udokumentowanie minimum 20 godzin zegarowych indywidualnych sesji coachingu z min. 3 osobami.
 3. Nagranie i analiza 3 indywidualnych sesji coachingu.
 4. Uzyskanie informacji zwrotnych dot. przebiegu sesji od 3 osób.
 5. Przedstawienie informacji zwrotnej od 3 osób, które przeszły proces indywidualnego coachingu.
 6. Przedstawienie referencji od 1 osoby, która przeszła proces indywidualnego coachingu.
 7. Opis i analiza jednego procesu indywidualnego coachingu w postaci prezentacji PowerPoint.
 8. Pozytywny wynik testu wiedzy z psychologii.
 9. Pozytywny wynik testu wiedzy nt. coachingu.
 10. Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatu z zakresu coachingu. 

Jak wygląda współpraca z coachem SWPS

W szkoleniu coachów SWPS podkreśla się uwzględnianie perspektywy klienta, przestrzeganie zasad etycznych i proponowanie empirycznie sprawdzonych rozwiązań. 

Główne zasady pracy coachów SWPS:

 • korzystać z superwizji
 • przygotowywać się do spotkań
 • dotrzymywać tajemnicy przebiegu sesji
 • nie podejmować się spraw, które nie leżą w kompetencjach
 • na bieżąco monitorować oczekiwania i potrzeby klienta