Etyka pracy coacha

 • Małgorzata Adams-Tukiendorf

  Opole
  LIFE COACHING COACHING KARIERY
 • Radosław Ryszard Bielecki

  Wrocław
  BUSINESS COACHING LIFE COACHING
 • Michał Bloch

  Warszawa
  EXECUTIVE COACHING BUSINESS COACHING
 • Łukasz Brzeziński

  Bydgoszcz
  LIFE COACHING BUSINESS COACHING
 • Agnieszka Chrzanowska-Dzido

  Szczecin
  COACHING KARIERY EXECUTIVE COACHING
 • Jarosław Dziepak

  Poznań, Warszawa, Gdańsk, Bydgoszcz
  BUSINESS COACHING EXECUTIVE COACHING
 • Małgorzata Filipowicz

  Warszawa i cała polska
  LIFE COACHING COACHING KARIERY
 • Łukasz Hawryluk

  Tychy
  COACHING SPRZEDAŻY EXECUTIVE COACHING
 • Tomasz Izydorczyk

  Poznań
  BUSINESS COACHING COACHING KARIERY
 • Maciej Jarosz

  Poznań, Warszawa, Szczecin
  LIFE COACHING COACHING KARIERY
 • Beata Justkowiak

  Poznań, Singapur
  SPORT COACHING LIFE COACHING
 • Ireneusz Kieliszak

  Szczecin, Stargard & Wrocław
  LIFE COACHING BUSINESS COACHING
 • Hanna Kmieciak

  Poznań
  COACHING KARIERY LIFE COACHING
 • Anna Kosińska

  Wrocław
  LIFE COACHING COACHING KARIERY
 • Karolina Kowalska

  Poznań
  LIFE COACHING COACHING KARIERY
 • Agnieszka Kubicka

  Kalisz
  LIFE COACHING COACHING KARIERY
 • Wojciech Kuta

  Inowrocław, Poznań
  LIFE COACHING BUSINESS COACHING
 • Natalia Kwaśna

  Poznań
  BUSINESS COACHING LIFE COACHING
 • Mirosława Leopold

  Poznań
  LIFE COACHING BUSINESS COACHING
 • Anna Manuiło

  Gdańsk
  LIFE COACHING BUSINESS COACHING
 • Joanna Muszak

  Katowice, Gliwice
  LIFE COACHING BUSINESS COACHING
 • Natalia Młodyszewska

  Poznań
  LIFE COACHING COACHING KARIERY
 • Weronika Nowacka

  Wrocław
  LIFE COACHING BUSINESS COACHING
 • Agnieszka Pacholczyk

  Trójmiasto
  BUSINESS COACHING COACHING KARIERY
 • Edyta Pazur

  Wrocław
  BUSINESS COACHING EXECUTIVE COACHING
 • Marcin Przeworski

  Szczecin
  LIFE COACHING EXECUTIVE COACHING
 • Katarzyna Ramirez-Cyzio

  Warszawa, Kraków, Katowice
  EXECUTIVE COACHING BUSINESS COACHING
 • Tomasz Sandak

  Bytów
  LIFE COACHING COACHING KARIERY
 • Monika Sidorowska

  Jelenia Góra, Wrocław
  LIFE COACHING COACHING SPRZEDAŻY
 • Patrycja Skomra (Kosturska)

  Poznań
  LIFE COACHING BUSINESS COACHING
 • Urszula Skrok-Kuczera

  Ostrów Wielkopolski
  COACHING KARIERY BUSINESS COACHING
 • Aleksandra Skwara

  Siemianowice Śląskie
  COACHING KARIERY LIFE COACHING
 • Alicja Stankiewicz

  Warszawa
  LIFE COACHING COACHING KARIERY
 • Aneta Stanowska

  Wrocław
  LIFE COACHING COACHING KARIERY
 • Marzena Anna Suchocka

  Warszawa
  BUSINESS COACHING LIFE COACHING
 • Agata Surdy-Kruszyńska

  Szczecin
  LIFE COACHING BUSINESS COACHING
 • Sylwia Szymańska

  Łódź
  LIFE COACHING BUSINESS COACHING
 • Grażyna Słomska

  Kraków
  LIFE COACHING COACHING KARIERY
 • Katarzyna Walas

  Wrocław
  DIET COACHING SPORT COACHING
 • Aleksandra Wojtczak

  Poznań
  LIFE COACHING
 • Anna Zaremba

  Łosie/ Radzymin/ Warszawa
  LIFE COACHING BUSINESS COACHING
 • Beata Zawadzka

  Wrocław
  LIFE COACHING BUSINESS COACHING
 • Bartłomiej Ziatyk

  Poznań
  COACHING FINANSÓW COACHING AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ
 • Szymon Ziemiński

  Szczecin
  COACHING FINANSÓW BUSINESS COACHING
 • Olgierd Świda

  Warszawa
  BUSINESS COACHING EXECUTIVE COACHING

Główną ideą wprowadzania zasad etycznych jest określenie standardów współpracy coacha z klientami. Zbiory tego rodzaju zasad, które często przybierają formę kodeksów, wprowadza się między innymi w celu ochrony klientów przed nieprofesjonalnymi praktykami coachów a także, żeby wskazać coachom jak powinni postąpić w określonych sytuacjach. Każdy coach powinien rozumieć te zasady, akceptować je i przestrzegać. Natomiast z punktu widzenia klienta ważne jest, żeby coach z którym współpracuje, postępował zgodnie z zasadami etycznymi. Jedną z podstawowych zasad jest zasada tajemnicy przebiegu sesji, która oznacza, że to co zostało powiedziane podczas sesji pozostaje pomiędzy coachem a klientem (chyba, że ustalono inaczej). W standardach etycznych uwagę przywiązuje się również do szanowania przez coacha autonomii klienta i prawa do rozwoju. Warto nadmienić, że istnieje wiele kodeksów etycznych coachingu. Zawierają one podobne treści. To na co zwracają szczególną uwagę dotyczy przekazywania klientowi rzetelnych informacji zwrotnych, dotrzymywania zobowiązań, powściągliwości w wydawaniu sądów.

Zasady etyczne społeczności coachów

Osoby zarejestrowane w COACHINGROOM deklarują przestrzeganie poniższych zasad etycznych w swojej praktyce coachingowej.

 1. Coach dba o swoje przygotowanie merytoryczne i rozwój umiejętności.
 2. Coach zgodnie z prawdą przedstawia swoje kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie.
 3. Coach podejmuje się coachingu w zakresie zgodnym ze swoimi kwalifikacjami, doświadczeniem i specjalizacją. 
 4. Coach przedstawia potencjalnemu klientowi informacje, które mogą mieć dla niego znaczenie z punktu widzenia podjęcia decyzji o rozpoczęciu coachingu.
 5. Coach dba o interesy i wizerunek swojego klienta.
 6. Coach nie podejmuje się coachingu, który stałby w sprzeczności z coachingiem prowadzonym dla innego klienta lub byłby konkurencyjny.
 7. Coach nie wykorzystuje informacji uzyskanych w trakcie procesu coachingu w celu uzyskania korzyści osobistych, zawodowych czy finansowych z wyjątkiem zapłaty za wykonaną pracę.
 8. Coach nie ujawnia osobom trzecim informacji dotyczących swojego klienta, na temat przebiegu coachingu, tematów poruszanych podczas sesji z wyjątkiem sytuacji, kiedy klient upoważni coacha do ich ujawnienia lub w sytuacji kiedy klient ujawnia zamiar zagrożenia życiu swojemu lub innych osób oraz kiedy świadomie działa na niekorzyść innych osób i/lub organizacji.