Etyka pracy coacha

 • Paulina Cymer

  Warszawa
  LIFE COACHING
 • Paweł Łoś

  Poznań
  BUSINESS COACHING
 • Paweł Sujkowski

  Sierpc, Płock, Włocławek
  BUSINESS COACHING LIFE COACHING
 • Paweł Ziemba

  Poznań
  COACHING GRUPOWY LIFE COACHING
 • Paweł Kowalski

  Polkowice
  BUSINESS COACHING COACHING SPRZEDAŻY
 • Paweł Kaczmarek

  Warszawa
  COACHING SPRZEDAŻY BUSINESS COACHING
 • Piotr Sas-Bojarski

  Gdynia
  LIFE COACHING COACHING KARIERY
 • Przemysław Wojnarowski

  Piła
  LIFE COACHING
 • Przemysław Płaskociński

  Jawor, Wrocław
  COACHING SPRZEDAŻY BUSINESS COACHING
 • Przemysław Śliwiński

  Wrocław, Jelenia Góra, Wałbrzych, Świdnica, Opole, Częstochowa, Lublin
  COACHING GRUPOWY LIFE COACHING
 • Radosław Ryszard Bielecki

  Wrocław
  BUSINESS COACHING LIFE COACHING
 • Rafał Pietrzak

  Warszawa
  LIFE COACHING BUSINESS COACHING
 • Rafał Ignasiak

  Poznań
  LIFE COACHING BUSINESS COACHING
 • Rafał Sterna

  Poznań
  LIFE COACHING BUSINESS COACHING
 • Rafał Markiewicz

  Gdynia, Gdańsk, Sopot, Trójmiasto
  LIFE COACHING BUSINESS COACHING
 • Rafał Rogowicz

  Katowice, Bytom, Będzin, Górny Śląsk
  LIFE COACHING COACHING KARIERY
 • Renata Respondek

  Wrocław
  LIFE COACHING BUSINESS COACHING
 • Robert Szymczak

  Warszawa
  BUSINESS COACHING LIFE COACHING
 • Robert Wilgosz

  Wrocław/Trzebnica
  COACHING KARIERY BUSINESS COACHING
 • Roksana Weber

  Berlin, Poznań, Zielona Góra, Szczecin, Wrocław - Świat :)
  LIFE COACHING COACHING GRUPOWY
 • Sandra Witczak

  Poznań
  LIFE COACHING COACHING KARIERY
 • Sebastian Larysz

  Opole
  SPORT COACHING COACHING AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ
 • Sebastian Szenrok

  Poznań
  BUSINESS COACHING LIFE COACHING
 • Sylwia Żuber

  Warszawa
  LIFE COACHING BUSINESS COACHING
 • Sylwia Gołuchowska

  Poznań, Wrocław, [Skype - cała Polska]
  BUSINESS COACHING EXECUTIVE COACHING
 • Sylwia Ostrowska

  Elbląg
  LIFE COACHING COACHING SPRZEDAŻY
 • Sylwia Branczewska

  Trójmiasto
  LIFE COACHING BUSINESS COACHING
 • Sylwia Dąbrowska-Paulewicz

  Częstochowa, Katowice, Górny Śląsk, Kraków, Warszawa
  LIFE COACHING SPORT COACHING
 • Sylwia Wiszowata

  Gdańsk
  LIFE COACHING BUSINESS COACHING
 • Sylwia Szymańska

  Łódź
  LIFE COACHING BUSINESS COACHING
 • Szymon Ziemiński

  Szczecin
  COACHING FINANSÓW BUSINESS COACHING
 • Sławomir Waźbiński

  Poznań
  LIFE COACHING COACHING KARIERY
 • Tadeusz Skrzypek

  Dzierżoniów
  LIFE COACHING EXECUTIVE COACHING
 • Tamara Bieńkowska

  Warszawa
  BUSINESS COACHING EXECUTIVE COACHING
 • Tomasz Nowicki

  Zawiercie
  LIFE COACHING BUSINESS COACHING
 • Tomasz Kierpiec

  Rybnik
  LIFE COACHING COACHING KARIERY
 • Tomasz Izydorczyk

  Poznań
  BUSINESS COACHING COACHING KARIERY
 • Tomasz Sandak

  Bytów
  LIFE COACHING COACHING KARIERY
 • Tomek Kołodziej

  Stalowa Wola
  BUSINESS COACHING EXECUTIVE COACHING
 • Urszula Skrok-Kuczera

  Ostrów Wielkopolski
  COACHING KARIERY BUSINESS COACHING
 • Violetta Nowacka

  Poznań
  LIFE COACHING COACHING KARIERY
 • Waldemar Klisowski

  Leszno, Głogów, Poznań
  BUSINESS COACHING LIFE COACHING
 • Weronika Nowacka

  Wrocław
  LIFE COACHING BUSINESS COACHING
 • Wojciech Paździor

  Wrocław
  COACHING KARIERY BUSINESS COACHING
 • Wojciech Kuta

  Inowrocław, Poznań
  LIFE COACHING BUSINESS COACHING

Główną ideą wprowadzania zasad etycznych jest określenie standardów współpracy coacha z klientami. Zbiory tego rodzaju zasad, które często przybierają formę kodeksów, wprowadza się między innymi w celu ochrony klientów przed nieprofesjonalnymi praktykami coachów a także, żeby wskazać coachom jak powinni postąpić w określonych sytuacjach. Każdy coach powinien rozumieć te zasady, akceptować je i przestrzegać. Natomiast z punktu widzenia klienta ważne jest, żeby coach z którym współpracuje, postępował zgodnie z zasadami etycznymi. Jedną z podstawowych zasad jest zasada tajemnicy przebiegu sesji, która oznacza, że to co zostało powiedziane podczas sesji pozostaje pomiędzy coachem a klientem (chyba, że ustalono inaczej). W standardach etycznych uwagę przywiązuje się również do szanowania przez coacha autonomii klienta i prawa do rozwoju. Warto nadmienić, że istnieje wiele kodeksów etycznych coachingu. Zawierają one podobne treści. To na co zwracają szczególną uwagę dotyczy przekazywania klientowi rzetelnych informacji zwrotnych, dotrzymywania zobowiązań, powściągliwości w wydawaniu sądów.

Zasady etyczne społeczności coachów

Osoby zarejestrowane w COACHINGROOM deklarują przestrzeganie poniższych zasad etycznych w swojej praktyce coachingowej.

 1. Coach dba o swoje przygotowanie merytoryczne i rozwój umiejętności.
 2. Coach zgodnie z prawdą przedstawia swoje kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie.
 3. Coach podejmuje się coachingu w zakresie zgodnym ze swoimi kwalifikacjami, doświadczeniem i specjalizacją. 
 4. Coach przedstawia potencjalnemu klientowi informacje, które mogą mieć dla niego znaczenie z punktu widzenia podjęcia decyzji o rozpoczęciu coachingu.
 5. Coach dba o interesy i wizerunek swojego klienta.
 6. Coach nie podejmuje się coachingu, który stałby w sprzeczności z coachingiem prowadzonym dla innego klienta lub byłby konkurencyjny.
 7. Coach nie wykorzystuje informacji uzyskanych w trakcie procesu coachingu w celu uzyskania korzyści osobistych, zawodowych czy finansowych z wyjątkiem zapłaty za wykonaną pracę.
 8. Coach nie ujawnia osobom trzecim informacji dotyczących swojego klienta, na temat przebiegu coachingu, tematów poruszanych podczas sesji z wyjątkiem sytuacji, kiedy klient upoważni coacha do ich ujawnienia lub w sytuacji kiedy klient ujawnia zamiar zagrożenia życiu swojemu lub innych osób oraz kiedy świadomie działa na niekorzyść innych osób i/lub organizacji.