Kompetencje coacha

 • Aneta Neumann

  Żory/Katowice
  LIFE COACHING COACHING KARIERY
 • Milena Chomont

  Zielona Góra
  LIFE COACHING COACHING KARIERY
 • Małgorzata Wolanowska

  Zielona Góra
  LIFE COACHING BUSINESS COACHING
 • Tomasz Nowicki

  Zawiercie
  LIFE COACHING BUSINESS COACHING
 • Ewelina Bondyra-Łuczka

  Zamość
  LIFE COACHING COACHING KARIERY
 • Elżbieta Niedźwiecka

  Zamość
  LIFE COACHING COACHING KARIERY
 • Alicja Holewa

  Zabrze, Gliwice, Katowice
  LIFE COACHING EXECUTIVE COACHING
 • Ewa Stellmach

  Zabrze - Opole- Kraków- Wrocław
  COACHING KARIERY BUSINESS COACHING
 • Małgorzata Warzycha

  Wrocław/Wałbrzych/Siechnice
  COACHING KARIERY BUSINESS COACHING
 • Robert Wilgosz

  Wrocław/Trzebnica
  COACHING KARIERY BUSINESS COACHING
 • Marta Kaim

  Wrocław, Opole, Katowice
  LIFE COACHING BUSINESS COACHING
 • Aleksander Drwięga

  Wrocław, Opole
  COACHING SPRZEDAŻY BUSINESS COACHING
 • Martyna Sługocka

  Wrocław, Nowa Ruda
  LIFE COACHING COACHING SPRZEDAŻY
 • Przemysław Śliwiński

  Wrocław, Jelenia Góra, Wałbrzych, Świdnica, Opole, Częstochowa, Lublin
  COACHING GRUPOWY LIFE COACHING
 • Kaja Kowalczyk

  Wrocław / Lubin
  DIET COACHING LIFE COACHING
 • Katarzyna Walas

  Wrocław
  DIET COACHING SPORT COACHING
 • Beata Zawadzka

  Wrocław
  LIFE COACHING BUSINESS COACHING
 • Weronika Nowacka

  Wrocław
  LIFE COACHING BUSINESS COACHING
 • Edyta Pazur

  Wrocław
  BUSINESS COACHING EXECUTIVE COACHING
 • Aneta Stanowska

  Wrocław
  LIFE COACHING COACHING KARIERY
 • Anna Kosińska

  Wrocław
  LIFE COACHING COACHING KARIERY
 • Radosław Ryszard Bielecki

  Wrocław
  BUSINESS COACHING LIFE COACHING
 • Maria Kotlińska

  Wrocław
  LIFE COACHING COACHING KARIERY
 • Renata Respondek

  Wrocław
  LIFE COACHING BUSINESS COACHING
 • Aleksandra Mroczko (Gajek)

  Wrocław
  LIFE COACHING BUSINESS COACHING
 • Marcin Durawa

  Wrocław
  LIFE COACHING BUSINESS COACHING
 • Bernadetta Gilarska

  Wrocław
  LIFE COACHING COACHING KARIERY
 • Beata Niedzballa

  Wrocław
  LIFE COACHING COACHING KARIERY
 • Ewa Kosmowska

  Wrocław
  EXECUTIVE COACHING COACHING SPRZEDAŻY
 • Katarzyna Książkiewicz

  Wrocław
  LIFE COACHING COACHING KARIERY
 • Anna Mitręga

  Wrocław
  LIFE COACHING
 • Kalina Szykowna-Rembowska

  Wrocław
  LIFE COACHING COACHING KARIERY
 • Dariusz Stanko

  Wrocław
  BUSINESS COACHING EXECUTIVE COACHING
 • Karolina Górska

  Wrocław
  BUSINESS COACHING COACHING KARIERY
 • Justyna Dawiskiba-Spaleniak

  Wrocław
  LIFE COACHING COACHING KARIERY
 • Marcin Maserak

  Wrocław
  LIFE COACHING COACHING KARIERY
 • Jakub Drzazga

  Wrocław
  COACHING KARIERY COACHING EDUKACYJNY
 • Anna Wojnicka

  Wrocław
  COACHING SPRZEDAŻY EXECUTIVE COACHING
 • Marcelina Godlewska

  Wrocław
  EXECUTIVE COACHING COACHING KARIERY
 • Paulina Kalisz-Friedrich

  Wrocław
  COACHING KARIERY LIFE COACHING
 • Łukasz Sznapka

  Wrocław
  LIFE COACHING BUSINESS COACHING
 • Wojciech Paździor

  Wrocław
  COACHING KARIERY BUSINESS COACHING
 • Karol Lakwa

  Wrocław
  BUSINESS COACHING COACHING SPRZEDAŻY
 • Magdalena Kotwicka

  Wrocław
  LIFE COACHING BUSINESS COACHING
 • Gabriela Sobera

  Wrocław
  COACHING SPRZEDAŻY COACHING FINANSÓW

Coachowie różnią się pod względem skuteczności. Stąd pojawia się pytanie: Jakie kompetencje powinien wykorzystywać coach, żeby skutecznie prowadzić coaching? Można przyjąć, że kompetencje coacha koncentrują się wokół czterech głównych obszarów:

Wiedza i umiejętności z zakresu coachingu

Sprowadzają się do tego, że coach potrafi prowadzić sesje coachingowe; wie jakie są etapy i narzędzia pracy w procesie coachingu; jak słuchać, by klient wiedział, że jest słuchany i rozumiany; jak formułować i zadawać pytania, które zmobilizują klienta do refleksji, do poszukania rozwiązań; jak udzielać informacji zwrotnych mówiących o zasobach i barierach jakie stawia sobie klient. Umiejętności coacha skupiają się także wokół zarządzania czasem i pracą w trakcie sesji i całego procesu; określania potrzeb rozwojowych; umiejętności stawiania i doprecyzowania celów; planowania działań; umiejętności monitorowania i oceny postępów. Ważna jest też umiejętność budowania relacji, w której klient czuje się bezpiecznie i może w sposób szczery mówić zarówno o swoich możliwościach jak i trudnościach.

Wiedza z psychologii

To wiedza na temat rozwoju osób dorosłych, zadań rozwojowych jakie stoją przed naszymi klientami, trudności i zagrożeń jakie mogą się pojawić na danym etapie rozwoju; wiedza z obszaru psychologii uczenia się dotycząca różnych sposobów i optymalnych warunków uczenia się; wiedza z psychologii emocji, dzięki której coach rozpoznaje emocje przeżywane przez klienta, wie jak pomóc klientowi w sytuacji wystąpienia stresu, rozpoznaje czy coaching jest odpowiednią metodą pracy z klientem; wiedza dotycząca czynników motywujących człowieka do dokonania zmiany, do uczenia się; wiedza z psychologii różnic indywidualnych, która umożliwia coachowi indywidualne dostosowanie sposobu pracy do klienta. Wiedza psychologiczna uwrażliwia coacha na czynniki mające bezpośredni wpływ na relacje z klientem. Dzięki temu coach może lepiej funkcjonować w relacjach z różnego rodzaju klientami.

Wiedza specjalistyczna z określonej dziedziny

Ten obszar stanowi wiedza specjalistyczna z określonej dziedziny np.: zarządzania projektami, marketingu.  Oczywiście prowadzenie coachingu nie wymaga od coacha bycia specjalistą w dziedzinie będącej tematem coachingu lecz coach powinien rozumieć klienta i wykorzystywać na rzecz klienta swoje doświadczenia i wnioski.

Umiejętności zarządzania samym sobą

Odnosi się do umiejętności skupienia uwagi na kliencie, powstrzymania się od wyrażania własnych opinii na dany temat, koncentracji na realizacji celów klienta, zachowania dystansu, odcięcia się od niesprzyjających warunków zewnętrznych czy spraw osobistych i koncentracji na kliencie.