Kompetencje coacha

 • Agnieszka Ślęzak

  Kielce/ Skarżysko Kamienna
  LIFE COACHING COACHING KARIERY
 • Agnieszka Zawiślak

  Katowice
  LIFE COACHING COACHING KARIERY
 • Agata Węgier-Ciornei

  Warszawa
  LIFE COACHING COACHING KARIERY
 • Aleksandra Wojtczak

  Poznań
  LIFE COACHING
 • Alina Tukaj

  Warszawa
  LIFE COACHING COACHING KARIERY
 • Agata Sławniak

  Rzeszów
  LIFE COACHING COACHING KARIERY
 • Aleksandra Szewczyk

  Trójmiasto
  LIFE COACHING BUSINESS COACHING
 • Agata Szenderowska-Morgen

  Warszawa
  COACHING KARIERY EXECUTIVE COACHING
 • Agnieszka Szczerek

  Wrocław
  LIFE COACHING DIET COACHING
 • Agnieszka Szczepaniak

  Warszawa
  LIFE COACHING COACHING KARIERY
 • Agata Surdy-Kruszyńska

  Szczecin
  LIFE COACHING BUSINESS COACHING
 • Adam Stolarzewicz

  Warszawa
  EXECUTIVE COACHING BUSINESS COACHING
 • Aneta Stanowska

  Wrocław
  LIFE COACHING COACHING KARIERY
 • Alicja Stankiewicz

  Warszawa
  LIFE COACHING COACHING KARIERY
 • Agnieszka Sokolińska

  Poznań
  SPORT COACHING COACHING AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ
 • Aleksandra Sobczyk

  Katowice
  LIFE COACHING BUSINESS COACHING
 • Aleksandra Skwara

  Siemianowice Śląskie
  COACHING KARIERY LIFE COACHING
 • Aleksandra Piątkowska

  Bydgoszcz
  LIFE COACHING BUSINESS COACHING
 • Agnieszka Pietras

  Łódź
  LIFE COACHING BUSINESS COACHING
 • Agata Pierzchała

  Warszawa
  LIFE COACHING BUSINESS COACHING
 • Agnieszka Pacholczyk

  Trójmiasto
  BUSINESS COACHING COACHING KARIERY
 • Aleksandra Nizińska

  Warszawa
  LIFE COACHING COACHING KARIERY
 • Aneta Neumann

  Żory/Katowice
  LIFE COACHING COACHING KARIERY
 • Aleksandra Mroczko (Gajek)

  Wrocław
  LIFE COACHING BUSINESS COACHING
 • Andrzej Mika

  Przeczyce
  LIFE COACHING BUSINESS COACHING
 • Agnieszka Mielczarek

  Warszawa
  LIFE COACHING DIET COACHING
 • Aneta Michno

  Rzeszów
  LIFE COACHING COACHING KARIERY
 • dr Beata Master

  Katowice
  LIFE COACHING COACHING KARIERY
 • Aleksandra Marchowska

  Szczecin, Gryfino
  LIFE COACHING
 • Anna Manuiło

  Gdańsk
  LIFE COACHING BUSINESS COACHING
 • Agata Limanówka

  Wrocław
  COACHING KARIERY LIFE COACHING
 • Alicja Kulawik

  Warszawa
  BUSINESS COACHING LIFE COACHING
 • Agnieszka Kubicka

  Kalisz
  LIFE COACHING COACHING KARIERY
 • Aneta Kielar-Ntuk

  Gliwice
  LIFE COACHING COACHING SPRZEDAŻY
 • Agata Kaczanowicz-Grześkowiak

  Poznań
  COACHING KARIERY
 • Alicja Holewa

  Zabrze, Gliwice, Katowice
  LIFE COACHING EXECUTIVE COACHING
 • Aleksandra Gelo-Piesta

  Warszawa
  EXECUTIVE COACHING COACHING GRUPOWY
 • Agnieszka Duda

  Poznań
  LIFE COACHING COACHING EDUKACYJNY
 • Aleksander Drwięga

  Wrocław, Opole
  COACHING SPRZEDAŻY BUSINESS COACHING
 • Agnieszka Cieplińska

  Warszawa
  LIFE COACHING DIET COACHING
 • Agnieszka Chrzanowska-Dzido

  Szczecin
  COACHING KARIERY EXECUTIVE COACHING
 • Agnieszka Chojnowska

  Wrocław
  BUSINESS COACHING COACHING KARIERY
 • Agnieszka Bugaj

  Bielsko - Biała , Kraków
  EXECUTIVE COACHING BUSINESS COACHING
 • Agnieszka Bloch

  Warszawa
  BUSINESS COACHING
 • Aleksandra Bartoszewicz-Rudzińska

  Trójmiasto
  COACHING KARIERY LIFE COACHING

Coachowie różnią się pod względem skuteczności. Stąd pojawia się pytanie: Jakie kompetencje powinien wykorzystywać coach, żeby skutecznie prowadzić coaching? Można przyjąć, że kompetencje coacha koncentrują się wokół czterech głównych obszarów:

Wiedza i umiejętności z zakresu coachingu

Sprowadzają się do tego, że coach potrafi prowadzić sesje coachingowe; wie jakie są etapy i narzędzia pracy w procesie coachingu; jak słuchać, by klient wiedział, że jest słuchany i rozumiany; jak formułować i zadawać pytania, które zmobilizują klienta do refleksji, do poszukania rozwiązań; jak udzielać informacji zwrotnych mówiących o zasobach i barierach jakie stawia sobie klient. Umiejętności coacha skupiają się także wokół zarządzania czasem i pracą w trakcie sesji i całego procesu; określania potrzeb rozwojowych; umiejętności stawiania i doprecyzowania celów; planowania działań; umiejętności monitorowania i oceny postępów. Ważna jest też umiejętność budowania relacji, w której klient czuje się bezpiecznie i może w sposób szczery mówić zarówno o swoich możliwościach jak i trudnościach.

Wiedza z psychologii

To wiedza na temat rozwoju osób dorosłych, zadań rozwojowych jakie stoją przed naszymi klientami, trudności i zagrożeń jakie mogą się pojawić na danym etapie rozwoju; wiedza z obszaru psychologii uczenia się dotycząca różnych sposobów i optymalnych warunków uczenia się; wiedza z psychologii emocji, dzięki której coach rozpoznaje emocje przeżywane przez klienta, wie jak pomóc klientowi w sytuacji wystąpienia stresu, rozpoznaje czy coaching jest odpowiednią metodą pracy z klientem; wiedza dotycząca czynników motywujących człowieka do dokonania zmiany, do uczenia się; wiedza z psychologii różnic indywidualnych, która umożliwia coachowi indywidualne dostosowanie sposobu pracy do klienta. Wiedza psychologiczna uwrażliwia coacha na czynniki mające bezpośredni wpływ na relacje z klientem. Dzięki temu coach może lepiej funkcjonować w relacjach z różnego rodzaju klientami.

Wiedza specjalistyczna z określonej dziedziny

Ten obszar stanowi wiedza specjalistyczna z określonej dziedziny np.: zarządzania projektami, marketingu.  Oczywiście prowadzenie coachingu nie wymaga od coacha bycia specjalistą w dziedzinie będącej tematem coachingu lecz coach powinien rozumieć klienta i wykorzystywać na rzecz klienta swoje doświadczenia i wnioski.

Umiejętności zarządzania samym sobą

Odnosi się do umiejętności skupienia uwagi na kliencie, powstrzymania się od wyrażania własnych opinii na dany temat, koncentracji na realizacji celów klienta, zachowania dystansu, odcięcia się od niesprzyjających warunków zewnętrznych czy spraw osobistych i koncentracji na kliencie.