Kompetencje coacha

 • Radosław Ryszard Bielecki

  Wrocław
  BUSINESS COACHING LIFE COACHING
 • Tamara Bieńkowska

  Warszawa
  BUSINESS COACHING EXECUTIVE COACHING
 • Sylwia Branczewska

  Trójmiasto
  LIFE COACHING BUSINESS COACHING
 • Paulina Cymer

  Warszawa
  LIFE COACHING
 • Sylwia Dąbrowska-Paulewicz

  Częstochowa, Katowice, Górny Śląsk, Kraków, Warszawa
  LIFE COACHING SPORT COACHING
 • Sylwia Gołuchowska

  Poznań, Wrocław, [Skype - cała Polska]
  BUSINESS COACHING EXECUTIVE COACHING
 • Rafał Ignasiak

  Poznań
  LIFE COACHING BUSINESS COACHING
 • Tomasz Izydorczyk

  Poznań
  BUSINESS COACHING COACHING KARIERY
 • Paweł Kaczmarek

  Warszawa
  COACHING SPRZEDAŻY BUSINESS COACHING
 • Paulina Kalisz-Friedrich

  Wrocław
  COACHING KARIERY LIFE COACHING
 • Tomasz Kierpiec

  Rybnik
  LIFE COACHING COACHING KARIERY
 • Waldemar Klisowski

  Leszno, Głogów, Poznań
  BUSINESS COACHING LIFE COACHING
 • Paweł Kowalski

  Polkowice
  BUSINESS COACHING COACHING SPRZEDAŻY
 • Tomek Kołodziej

  Stalowa Wola
  BUSINESS COACHING EXECUTIVE COACHING
 • Wojciech Kuta

  Inowrocław, Poznań
  LIFE COACHING BUSINESS COACHING
 • Sebastian Larysz

  Opole
  SPORT COACHING COACHING AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ
 • Rafał Markiewicz

  Gdynia, Gdańsk, Sopot, Trójmiasto
  LIFE COACHING BUSINESS COACHING
 • Violetta Nowacka

  Poznań
  LIFE COACHING COACHING KARIERY
 • Weronika Nowacka

  Wrocław
  LIFE COACHING BUSINESS COACHING
 • Tomasz Nowicki

  Zawiercie
  LIFE COACHING BUSINESS COACHING
 • Sylwia Ostrowska

  Elbląg
  LIFE COACHING COACHING SPRZEDAŻY
 • Wojciech Paździor

  Wrocław
  COACHING KARIERY BUSINESS COACHING
 • Rafał Pietrzak

  Warszawa
  LIFE COACHING BUSINESS COACHING
 • Przemysław Płaskociński

  Jawor, Wrocław
  COACHING SPRZEDAŻY BUSINESS COACHING
 • Renata Respondek

  Wrocław
  LIFE COACHING BUSINESS COACHING
 • Rafał Rogowicz

  Katowice, Bytom, Będzin, Górny Śląsk
  LIFE COACHING COACHING KARIERY
 • Tomasz Sandak

  Bytów
  LIFE COACHING COACHING KARIERY
 • Piotr Sas-Bojarski

  Gdynia
  LIFE COACHING COACHING KARIERY
 • Urszula Skrok-Kuczera

  Ostrów Wielkopolski
  COACHING KARIERY BUSINESS COACHING
 • Tadeusz Skrzypek

  Dzierżoniów
  LIFE COACHING EXECUTIVE COACHING
 • Rafał Sterna

  Poznań
  LIFE COACHING BUSINESS COACHING
 • Paweł Sujkowski

  Sierpc, Płock, Włocławek
  BUSINESS COACHING LIFE COACHING
 • Sebastian Szenrok

  Poznań
  BUSINESS COACHING LIFE COACHING
 • Sylwia Szymańska

  Łódź
  LIFE COACHING BUSINESS COACHING
 • Robert Szymczak

  Warszawa
  BUSINESS COACHING LIFE COACHING
 • Sławomir Waźbiński

  Poznań
  LIFE COACHING COACHING KARIERY
 • Roksana Weber

  Berlin, Poznań, Zielona Góra, Szczecin, Wrocław - Świat :)
  LIFE COACHING COACHING GRUPOWY
 • Robert Wilgosz

  Wrocław/Trzebnica
  COACHING KARIERY BUSINESS COACHING
 • Sylwia Wiszowata

  Gdańsk
  LIFE COACHING BUSINESS COACHING
 • Sandra Witczak

  Poznań
  LIFE COACHING COACHING KARIERY
 • Przemysław Wojnarowski

  Piła
  LIFE COACHING
 • Paweł Ziemba

  Poznań
  COACHING GRUPOWY LIFE COACHING
 • Szymon Ziemiński

  Szczecin
  COACHING FINANSÓW BUSINESS COACHING
 • Paweł Łoś

  Poznań
  BUSINESS COACHING
 • Przemysław Śliwiński

  Wrocław, Jelenia Góra, Wałbrzych, Świdnica, Opole, Częstochowa, Lublin
  COACHING GRUPOWY LIFE COACHING

Coachowie różnią się pod względem skuteczności. Stąd pojawia się pytanie: Jakie kompetencje powinien wykorzystywać coach, żeby skutecznie prowadzić coaching? Można przyjąć, że kompetencje coacha koncentrują się wokół czterech głównych obszarów:

Wiedza i umiejętności z zakresu coachingu

Sprowadzają się do tego, że coach potrafi prowadzić sesje coachingowe; wie jakie są etapy i narzędzia pracy w procesie coachingu; jak słuchać, by klient wiedział, że jest słuchany i rozumiany; jak formułować i zadawać pytania, które zmobilizują klienta do refleksji, do poszukania rozwiązań; jak udzielać informacji zwrotnych mówiących o zasobach i barierach jakie stawia sobie klient. Umiejętności coacha skupiają się także wokół zarządzania czasem i pracą w trakcie sesji i całego procesu; określania potrzeb rozwojowych; umiejętności stawiania i doprecyzowania celów; planowania działań; umiejętności monitorowania i oceny postępów. Ważna jest też umiejętność budowania relacji, w której klient czuje się bezpiecznie i może w sposób szczery mówić zarówno o swoich możliwościach jak i trudnościach.

Wiedza z psychologii

To wiedza na temat rozwoju osób dorosłych, zadań rozwojowych jakie stoją przed naszymi klientami, trudności i zagrożeń jakie mogą się pojawić na danym etapie rozwoju; wiedza z obszaru psychologii uczenia się dotycząca różnych sposobów i optymalnych warunków uczenia się; wiedza z psychologii emocji, dzięki której coach rozpoznaje emocje przeżywane przez klienta, wie jak pomóc klientowi w sytuacji wystąpienia stresu, rozpoznaje czy coaching jest odpowiednią metodą pracy z klientem; wiedza dotycząca czynników motywujących człowieka do dokonania zmiany, do uczenia się; wiedza z psychologii różnic indywidualnych, która umożliwia coachowi indywidualne dostosowanie sposobu pracy do klienta. Wiedza psychologiczna uwrażliwia coacha na czynniki mające bezpośredni wpływ na relacje z klientem. Dzięki temu coach może lepiej funkcjonować w relacjach z różnego rodzaju klientami.

Wiedza specjalistyczna z określonej dziedziny

Ten obszar stanowi wiedza specjalistyczna z określonej dziedziny np.: zarządzania projektami, marketingu.  Oczywiście prowadzenie coachingu nie wymaga od coacha bycia specjalistą w dziedzinie będącej tematem coachingu lecz coach powinien rozumieć klienta i wykorzystywać na rzecz klienta swoje doświadczenia i wnioski.

Umiejętności zarządzania samym sobą

Odnosi się do umiejętności skupienia uwagi na kliencie, powstrzymania się od wyrażania własnych opinii na dany temat, koncentracji na realizacji celów klienta, zachowania dystansu, odcięcia się od niesprzyjających warunków zewnętrznych czy spraw osobistych i koncentracji na kliencie.