Zostań Dyplomowanym Coachem

 • Aleksandra Bartoszewicz-Rudzińska

  Trójmiasto
  COACHING KARIERY LIFE COACHING
 • Agnieszka Bloch

  Warszawa
  BUSINESS COACHING
 • Agnieszka Bugaj

  Bielsko - Biała , Kraków
  EXECUTIVE COACHING BUSINESS COACHING
 • Agnieszka Chojnowska

  Wrocław
  BUSINESS COACHING COACHING KARIERY
 • Agnieszka Chrzanowska-Dzido

  Szczecin
  COACHING KARIERY EXECUTIVE COACHING
 • Agnieszka Cieplińska

  Warszawa
  LIFE COACHING DIET COACHING
 • Aleksander Drwięga

  Wrocław, Opole
  COACHING SPRZEDAŻY BUSINESS COACHING
 • Agnieszka Duda

  Poznań
  LIFE COACHING COACHING EDUKACYJNY
 • Aleksandra Gelo-Piesta

  Warszawa
  EXECUTIVE COACHING COACHING GRUPOWY
 • Alicja Holewa

  Zabrze, Gliwice, Katowice
  LIFE COACHING EXECUTIVE COACHING
 • Agata Kaczanowicz-Grześkowiak

  Poznań
  COACHING KARIERY
 • Aneta Kielar-Ntuk

  Gliwice
  LIFE COACHING COACHING SPRZEDAŻY
 • Agnieszka Kubicka

  Kalisz
  LIFE COACHING COACHING KARIERY
 • Alicja Kulawik

  Warszawa
  BUSINESS COACHING LIFE COACHING
 • Agata Limanówka

  Wrocław
  COACHING KARIERY LIFE COACHING
 • Anna Manuiło

  Gdańsk
  LIFE COACHING BUSINESS COACHING
 • Aleksandra Marchowska

  Szczecin, Gryfino
  LIFE COACHING
 • dr Beata Master

  Katowice
  LIFE COACHING COACHING KARIERY
 • Aneta Michno

  Rzeszów
  LIFE COACHING COACHING KARIERY
 • Agnieszka Mielczarek

  Warszawa
  LIFE COACHING DIET COACHING
 • Andrzej Mika

  Przeczyce
  LIFE COACHING BUSINESS COACHING
 • Aleksandra Mroczko (Gajek)

  Wrocław
  LIFE COACHING BUSINESS COACHING
 • Aneta Neumann

  Żory/Katowice
  LIFE COACHING COACHING KARIERY
 • Aleksandra Nizińska

  Warszawa
  LIFE COACHING COACHING KARIERY
 • Agnieszka Pacholczyk

  Trójmiasto
  BUSINESS COACHING COACHING KARIERY
 • Agata Pierzchała

  Warszawa
  LIFE COACHING BUSINESS COACHING
 • Agnieszka Pietras

  Łódź
  LIFE COACHING BUSINESS COACHING
 • Aleksandra Piątkowska

  Bydgoszcz
  LIFE COACHING BUSINESS COACHING
 • Aleksandra Skwara

  Siemianowice Śląskie
  COACHING KARIERY LIFE COACHING
 • Aleksandra Sobczyk

  Katowice
  LIFE COACHING BUSINESS COACHING
 • Agnieszka Sokolińska

  Poznań
  SPORT COACHING COACHING AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ
 • Alicja Stankiewicz

  Warszawa
  LIFE COACHING COACHING KARIERY
 • Aneta Stanowska

  Wrocław
  LIFE COACHING COACHING KARIERY
 • Adam Stolarzewicz

  Warszawa
  EXECUTIVE COACHING BUSINESS COACHING
 • Agata Surdy-Kruszyńska

  Szczecin
  LIFE COACHING BUSINESS COACHING
 • Agnieszka Szczepaniak

  Warszawa
  LIFE COACHING COACHING KARIERY
 • Agnieszka Szczerek

  Wrocław
  LIFE COACHING DIET COACHING
 • Agata Szenderowska-Morgen

  Warszawa
  COACHING KARIERY EXECUTIVE COACHING
 • Aleksandra Szewczyk

  Trójmiasto
  LIFE COACHING BUSINESS COACHING
 • Agata Sławniak

  Rzeszów
  LIFE COACHING COACHING KARIERY
 • Alina Tukaj

  Warszawa
  LIFE COACHING COACHING KARIERY
 • Aleksandra Wojtczak

  Poznań
  LIFE COACHING
 • Agata Węgier-Ciornei

  Warszawa
  LIFE COACHING COACHING KARIERY
 • Agnieszka Zawiślak

  Katowice
  LIFE COACHING COACHING KARIERY
 • Agnieszka Ślęzak

  Kielce/ Skarżysko Kamienna
  LIFE COACHING COACHING KARIERY

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą szkół coachingu pod kątem stawianych wymagań ukończenia, programu, proporcji zajęć teoretycznych i praktycznych oraz przygotowania prowadzących. Opracowaliśmy krótkie zestawienie programów ze szczegółowym omówieniem oferty Wydziałów Zamiejscowych Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Poznaniu, Sopocie i Wrocławiu. Trzon naszej społeczności to studenci, absolwenci i sympatycy podejścia propagowanego właśnie poprzez program realizowany na tych Wydziałach SWPS. Zobacz: COACHING SWPS

Zestawienie szkół coachingu 2012/2013

pdf


Informacje o studiach w SWPS w Poznaniu, Sopocie i Wrocławiu

O słuchaczach Od momentu uruchomienia pierwszej edycji studiów zainteresowanie programem coachingu proponowanym przez SWPS w Poznaniu, Sopocie i Wrocławiu systematycznie rośnie. Przybywa osób zainteresowanych rozwijaniem praktycznych umiejętności coacha i zdobywaniem wiedzy z zakresu psychologii. Absolwenci tego programu, często po zakończeniu studiów oferują swoje usługi na otwartym rynkuNa te studia decydują się szczególnie osoby, które interesują się praktycznym wykorzystaniem psychologii. Trzy semestry nauki połączonej z praktyką dają solidne podstawy dla dalszego rozwoju coacha. Dla słuchaczy ważny jest czas. Nie chcą się spieszyć tylko spokojnie poznać to, co ma do zaoferowania program. Są nastawieni na studiowanie, zdobywanie nowych umiejętności, dyskusje i wymianę doświadczeń.

O programie Szkolenie Dyplomowanych Coachów SWPS odbywa się w oparciu o autorski program, który posiada rekomendację Rady Programowej ds. Kształcenia Podyplomowego Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Rekomendacja Rady potwierdza, że program jest wartościowy pod względem merytorycznym, odpowiada standardom dydaktyki akademickiej i wymaganiom praktyki. Program koncentruje się na rozwijaniu postawy i umiejętności coacha oraz obejmuje zagadnienia teoretyczne, które są ważne z punktu widzenia zadań coacha, głównie z zakresu psychologii i zarządzania.

Rozmowa rekrutacyjna Na studia prowadzona jest rekrutacja. Studenci odpowiadają pisemnie na podane zagadnienia. Jeśli ich odpowiedzi zostaną pozytywnie ocenione są zapraszani na rozmowę rekrutacyjną.

Teoria i praktyka Studia łączą teorię z praktyką. Studenci prowadzą sesje coachingu i prezentują nagrania rzeczywistych sesji z klientami. Ich praca jest na bieżąco oceniana. Otrzymują informację zwrotną, o tym jak prowadzą coaching. W zależności od potrzeb, otrzymują dodatkowe zadania domowe, które mają na celu wzmocnić ich umiejętności. W czasie trwania studiów, studenci minimum trzykrotnie przedstawiają nagrania swojej pracy. Pomaga to monitorować postępy i kontrolować sposób prowadzenia sesji.

Przygotowanie merytoryczne Studenci muszą zdać test wiedzy z psychologii i coachingu. Wymaga to zapoznania się z literaturą i opracowaniami, które polecają osoby prowadzące poszczególne zajęcia.

Spójne, jednolite podejście Mały zespół prowadzących zapewnia spójność treści programowych. Osoby prowadzące zajęcia są w stałym kontakcie ze sobą. Na bieżąco dostosowują się do potrzeb pojawiających się podczas zajęć i uzgadniają działania pomiędzy sobą. To powoduje że program jest spójny, zrozumiały, stanowi całość a treści się nie powtarzają.

Wykwalifikowana kadra Zajęcia prowadzą doświadczeni wykładowcy i trenerzy z tytułami naukowymi z zakresu psychologii, którzy nie tylko koncentrują się na rozwijaniu umiejętności, ale wyjaśniają sens i cel stosowania określonych narzędzi i technik. To powoduje, że studenci rozumieją w jaki sposób przebiega proces, jakie czynniki należy uwzględniać by skutecznie wspierać, a jakie nie mają znaczenia. Z racji swojego przygotowania wykładowcy wiedzą jak prowadzić zajęcia by były one efektywne z punktu widzenia słuchaczy.

Studia trwają 3 semestry Czas trwania studiów sprzyja nabywaniu wiedzy i doświadczenia. Zajęcia odbywają się minimum raz w miesiącu. Pomiędzy zajęciami studenci utrzymują stały kontakt z prowadzącymi i konsultują swoją pracę. Studenci kończąc studia otrzymują dyplom z oceną i opisem przedmiotów które wchodziły w zakres programu.

Indywidualne podejście Po studiach studenci maja zapewnione wsparcie. Mają możliwość superwizowania swoich przypadków. Są w stałym kontakcie z prowadzącymi. 

Korzyści ze studiowania coachingu w SWPS w Poznaniu, Sopocie i Wrocławiu

 • nauka w oparciu o sprawdzony program
 • dyplom cenionej uczelni
 • szybki rozwój umiejętności
 • pogłębienie wiedzy z zakresu psychologii
 • dostęp do sprawdzonych narzędzi coachingowych
 • dostęp do superwizji po zakończeniu nauki
 • przynależność do społeczności coachów
 • nowe znajomości
 • wymiana doświadczeń
 • wspaniała atmosfera współpracy i wzajemnego wsparcia

Wymagania przyjęcia na studia i otrzymania dyplomu

O poziomie programu świadczą miedzy innymi warunki przyjęcia na studia i warunki ich ukończenia.

WYMAGANIA PRZYJĘCIA NA STUDIA III EDYCJA 2012/2013

 1. Pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej
 2. Ukończone studia wyższe

PODSTAWOWE WYMAGANIA OTRZYMANIA DYPLOMU UKOŃCZENIA STUDIÓW: III EDYCJA - 2013/2013

 1. Ukończone studia wyższe.
 2. Udokumentowanie minimum 20 godzin zegarowych indywidualnych sesji coachingu z min. 3 osobami.
 3. Nagranie i analiza 3 indywidualnych sesji coachingu.
 4. Uzyskanie informacji zwrotnych dot. przebiegu sesji od 3 osób.
 5. Przedstawienie informacji zwrotnej od 3 osób, które przeszły proces indywidualnego coachingu.
 6. Przedstawienie referencji od 1 osoby, która przeszła proces indywidualnego coachingu.
 7. Opis i analiza jednego procesu indywidualnego coachingu w postaci prezentacji PowerPoint.
 8. Pozytywny wynik testu wiedzy z psychologii.
 9. Pozytywny wynik testu wiedzy nt. coachingu.
 10. Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatu z zakresu coachingu.