• Wojciech Paździor

  Wrocław
  COACHING KARIERY BUSINESS COACHING
 • Wojciech Kuta

  Inowrocław, Poznań
  LIFE COACHING BUSINESS COACHING
 • Weronika Nowacka

  Wrocław
  LIFE COACHING BUSINESS COACHING
 • Waldemar Klisowski

  Leszno, Głogów, Poznań
  BUSINESS COACHING LIFE COACHING
 • Violetta Nowacka

  Poznań
  LIFE COACHING COACHING KARIERY
 • Urszula Skrok-Kuczera

  Ostrów Wielkopolski
  COACHING KARIERY BUSINESS COACHING
 • Tomek Kołodziej

  Stalowa Wola
  BUSINESS COACHING EXECUTIVE COACHING
 • Tomasz Sandak

  Bytów
  LIFE COACHING COACHING KARIERY
 • Tomasz Nowicki

  Zawiercie
  LIFE COACHING BUSINESS COACHING
 • Tomasz Kierpiec

  Rybnik
  LIFE COACHING COACHING KARIERY
 • Tomasz Izydorczyk

  Poznań
  BUSINESS COACHING COACHING KARIERY
 • Tamara Bieńkowska

  Warszawa
  BUSINESS COACHING EXECUTIVE COACHING
 • Tadeusz Skrzypek

  Dzierżoniów
  LIFE COACHING EXECUTIVE COACHING
 • Sławomir Waźbiński

  Poznań
  LIFE COACHING COACHING KARIERY
 • Szymon Ziemiński

  Szczecin
  COACHING FINANSÓW BUSINESS COACHING
 • Sylwia Żuber

  Warszawa
  LIFE COACHING BUSINESS COACHING
 • Sylwia Gołuchowska

  Poznań, Wrocław, [Skype - cała Polska]
  BUSINESS COACHING EXECUTIVE COACHING
 • Sylwia Ostrowska

  Elbląg
  LIFE COACHING COACHING SPRZEDAŻY
 • Sylwia Branczewska

  Trójmiasto
  LIFE COACHING BUSINESS COACHING
 • Sylwia Dąbrowska-Paulewicz

  Częstochowa, Katowice, Górny Śląsk, Kraków, Warszawa
  LIFE COACHING SPORT COACHING
 • Sylwia Wiszowata

  Gdańsk
  LIFE COACHING BUSINESS COACHING
 • Sylwia Szymańska

  Łódź
  LIFE COACHING BUSINESS COACHING
 • Sebastian Larysz

  Opole
  SPORT COACHING COACHING AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ
 • Sebastian Szenrok

  Poznań
  BUSINESS COACHING LIFE COACHING
 • Sandra Witczak

  Poznań
  LIFE COACHING COACHING KARIERY
 • Roksana Weber

  Berlin, Poznań, Zielona Góra, Szczecin, Wrocław - Świat :)
  LIFE COACHING COACHING GRUPOWY
 • Robert Szymczak

  Warszawa
  BUSINESS COACHING LIFE COACHING
 • Robert Wilgosz

  Wrocław/Trzebnica
  COACHING KARIERY BUSINESS COACHING
 • Renata Respondek

  Wrocław
  LIFE COACHING BUSINESS COACHING
 • Rafał Pietrzak

  Warszawa
  LIFE COACHING BUSINESS COACHING
 • Rafał Ignasiak

  Poznań
  LIFE COACHING BUSINESS COACHING
 • Rafał Sterna

  Poznań
  LIFE COACHING BUSINESS COACHING
 • Rafał Markiewicz

  Gdynia, Gdańsk, Sopot, Trójmiasto
  LIFE COACHING BUSINESS COACHING
 • Rafał Rogowicz

  Katowice, Bytom, Będzin, Górny Śląsk
  LIFE COACHING COACHING KARIERY
 • Radosław Ryszard Bielecki

  Wrocław
  BUSINESS COACHING LIFE COACHING
 • Przemysław Śliwiński

  Wrocław, Jelenia Góra, Wałbrzych, Świdnica, Opole, Częstochowa, Lublin
  COACHING GRUPOWY LIFE COACHING
 • Przemysław Wojnarowski

  Piła
  LIFE COACHING
 • Przemysław Płaskociński

  Jawor, Wrocław
  COACHING SPRZEDAŻY BUSINESS COACHING
 • Piotr Sas-Bojarski

  Gdynia
  LIFE COACHING COACHING KARIERY
 • Paweł Kaczmarek

  Warszawa
  COACHING SPRZEDAŻY BUSINESS COACHING
 • Paweł Łoś

  Poznań
  BUSINESS COACHING
 • Paweł Sujkowski

  Sierpc, Płock, Włocławek
  BUSINESS COACHING LIFE COACHING
 • Paweł Ziemba

  Poznań
  COACHING GRUPOWY LIFE COACHING
 • Paweł Kowalski

  Polkowice
  BUSINESS COACHING COACHING SPRZEDAŻY
 • Paulina Cymer

  Warszawa
  LIFE COACHING

Magdalena Zakrzewska "Rzecz o zadawaniu pytań i intuicji"

2015-01-10

Coaching często definiowany jest jako towarzyszenie ludziom w rozwoju po to, by realizowali postawione przez siebie cele. Aby to się jednak stało potrzebne jest postawienie odpowiednich pytań i znalezienie na nie odpowiedzi. Ale jak stawiać pytania aby nie były banalne i trafiały w sedno ?

Dużą wartością jaką niesie ze sobą coaching jest zbudowanie świadomości, że nasze zachowania i postawy mogą być elastyczne, że rzeczy nie do końca się wykluczają, że można postąpić „i tak, i tak i jeszcze inaczej”. Taka otwartość zarówno ze strony coacha jak i klienta to warunek wręcz konieczny, aby proces coachingu przyniósł pomyślne rezultaty (Rzycka, 2011).

Budowaniu postawy elastyczności i otwartości służy umiejętność zadawania pytań i dziwienia się, kwestionowania zastanej rzeczywistości. Albert Einstein mawiał „Sformułowanie problemu jest często ważniejsze niż jego rozwiązanie, które może być jedynie sprawą zręczności matematycznej lub eksperymentalnej” (Schmidt, 2008). Koncepcja twórczości według Margaret Boden jako jedną z trzech głównych składowych twórczości wymienia właśnie eksploracje – czyli wszelkie procesy poznawcze i działania praktyczne, których celem jest znalezienie (odkrycie) nowych problemów i rzeczy zdatnych do naprawienia, ulepszenia, modyfikacji. Wybitny filozof Karl Popper pisał, iż podstawowym warunkiem nowej wiedzy jest postawienie pytań mających swe korzenie w pilnych problemach rodzących się poza filozofią (Szmidt, 2008).

Wydaje się, że twórcy wybitni od tych mniej wybitnych różnią się właśnie umiejętnością stawiania pytań, nadzwyczajną wrażliwością na problemy i związaną z tym często intuicją. Uważa się, że wielu noblistów cechowała właśnie intuicja, która nakazywała zająć się daną sprawą pomimo, iż inni zajmowali się czymś zupełnie innym. Matematyk Henri Poincare pisał: „ Za pomocą logiki dowodzimy. Za pomocą intuicji odkrywamy” (Schmidt, 2008)

Współczesna psychologia kognitywna udowadnia, że myślenie, pamięć i postawy funkcjonują na dwóch poziomach – świadomym i celowym oraz nieświadomym i automatycznym i nazywa to podwójnym przetwarzaniem informacji. W większym stopniu niż sądzono do tej pory, myślenie odbywa się nie na scenie, ale w ukryciu. Mowa tutaj o niczym innym jak o intuicji i subtelnym wnioskowaniu. Jej rola przez długi czas była niedoceniana.

Skoro tak jest, to dużą wartością także w coachingu wydaje się być intuicja. To właśnie ona często podpowiada o co w danym momencie zapytać.

David G. Myers w książce „Intuicja. Jej siła i słabość” pisze, że tzw. intuicję praktyczną – subtelną, złożoną, niezwerbalizowaną wiedzę, ułatwiającą nam rozwiązywanie problemów zdobywamy na drodze doświadczenia (Podgórska, 2010).

Badając intuicję przyglądano się m.in. nowicjuszom pilotom. Zauważono, że na początku posługują się oni świadomymi decyzjami, przestrzegają reguł i instrukcji, trzymają się modelu. Lecz po setkach wylatanych godzin coś się w nich zmienia i mówią „ Nagle czujesz, że nie lecisz samolotem, ale czujesz, że po prostu lecisz”. Nie potrzebują już reguł i instrukcji, prowadzi ich intuicja.

Podobnie w coachingu – na początku drogi są pytania wyuczone z podręcznika, potem…jest już prawdziwy coaching. Aby tak się jednak stało potrzeba czasu i wielu przepracowanych godzin, refleksji nad własną pracą. Potrzebna jest także wiedza, ciągłe jej poszerzanie. Coaching jest przecież rezultatem interdyscyplinarnego podejścia – znaleźć w nim można odniesienia do pedagogiki, socjologii, rozmaitych nurtów psychologii a także nauk o zarządzaniu i teorii rozwoju organizacji, doradztwa zawodowego czy nawet filozofii i teologii.

W świetle współczesnych badań nad intuicją postawa zdania się na intuicję reprezentowana przez „mądrego głupca coacha” wydaje się być zatem całkiem zasadna. Przyglądając się jednak źródłom intuicji warto podkreślić, że nie bierze się ona z niczego. Aby czerpać z jej siły trzeba mieć zaplecze w postaci wiedzy i doświadczenia.

Warto o tym pamiętać i poszerzać swoją wiedzę oraz budować doświadczenie. Tylko wtedy będziemy wiedzieli bądź intuicyjnie czuli jakie elementy ze sobą połączyć aby zadać to najwłaściwsze pytanie.

3 główne myśli:

1)    Jednym z zadań coachingu jest zbudowanie świadomości, że nasze zachowania i postawy mogą być elastyczne.

2)    Dobrze postawione pytanie to takie, które bardzo często ma swoje źródło w intuicji i doświadczeniu coacha.

3)    Budowaniu intuicji sprzyja postawa otwartości na różne dziedziny wiedzy, z których czerpie coaching a także budowanie doświadczenia coachingowego.

 

Źródła wykorzystane w artykule:

Podgórska, J. (2011). Jak wykorzystać intuicję ? Zmysł bezrozumny. Polityka.

Rzycka, O. (2011). O coachingu, menedżerach, samoświadomości, zadawaniu pytań, nastawieniu na rozwiązania, organizacjach i rozwoju – refleksje coacha. W: L. Czarkowska (red.), Coaching katalizator rozwoju organizacji (str.139-155). Warszawa: Wydawnictwo New Dawn.

Szmidt, J.K. (2008. Trening kreatywności. Gliwice: Wydawnictwo Helion.