• Agata Węgier-Ciornei

  Warszawa
  LIFE COACHING COACHING KARIERY
 • Agnieszka Zawiślak

  Katowice
  LIFE COACHING COACHING KARIERY
 • Aleksandra Wojtczak

  Poznań
  LIFE COACHING
 • Anna Zbyszyńska - Pietrzak

  Brwinów, Pruszków, Warszawa
  LIFE COACHING
 • Anna Zaremba

  Łosie/ Radzymin/ Warszawa
  LIFE COACHING BUSINESS COACHING
 • Anna Wojnicka

  Wrocław
  COACHING SPRZEDAŻY EXECUTIVE COACHING
 • Anna Witkiewicz

  Warszawa / Poznań
  COACHING KARIERY
 • Anna Maria W. Fardella

  Washington dc
  LIFE COACHING
 • Artur Włodarczyk

  Jawor, Legnica, Świdnica, Wrocław
  LIFE COACHING BUSINESS COACHING
 • Bartłomiej Ziatyk

  Poznań
  COACHING FINANSÓW COACHING AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ
 • Beata Zięcik

  Szczecin
  LIFE COACHING BUSINESS COACHING
 • Beata Zawadzka

  Wrocław
  LIFE COACHING BUSINESS COACHING
 • Bożena Wujec Ziółkowska

  Warszawa
  LIFE COACHING COACHING KARIERY
 • Dorota Wiatr

  Poznań
  COACHING KARIERY LIFE COACHING
 • Eliza Wolańczyk

  Ostrów Wielkopolski
  LIFE COACHING COACHING KARIERY
 • Emilia Żyznowska

  Gdynia
  LIFE COACHING COACHING KARIERY
 • Ewa Zięba

  Kraków/Rzeszów/Warszawa
  LIFE COACHING COACHING GRUPOWY
 • Grzegorz Wyrwał

  Warszawa
  LIFE COACHING BUSINESS COACHING
 • Hanna Wojciechowska

  Poznań
  LIFE COACHING COACHING AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ
 • Ilona Wargacka

  Legnica, Wrocław, Lubin, Jelenia Góra, Wałbrzych
  BUSINESS COACHING EXECUTIVE COACHING
 • Izabela Wojciechowska

  Toruń
  BUSINESS COACHING EXECUTIVE COACHING
 • Jolanta Wilczyńska-Mosz

  Warszawa
  COACHING SPRZEDAŻY
 • Karolina Wrzesińska

  Śrem
  LIFE COACHING BUSINESS COACHING
 • Karolina Walczykowska

  Gdańsk
  LIFE COACHING
 • Katarzyna Ziemba

  Kraków
  LIFE COACHING BUSINESS COACHING
 • Katarzyna Walas

  Wrocław
  DIET COACHING SPORT COACHING
 • Magda Walczak

  Gdańsk, Gdynia, Sopot
  BUSINESS COACHING LIFE COACHING
 • Magdalena Żmijewska

  Warszawa
  BUSINESS COACHING LIFE COACHING
 • Magdalena Zakrzewska

  Poznań
  COACHING KARIERY LIFE COACHING
 • Maja Wencierska

  Szczecin
  BUSINESS COACHING LIFE COACHING
 • Marta Żubrycka

  Cały Świat - Skype
  LIFE COACHING
 • Małgorzata Wolanowska

  Zielona Góra
  LIFE COACHING BUSINESS COACHING
 • Małgorzata Warzycha

  Wrocław/Wałbrzych/Siechnice
  COACHING KARIERY BUSINESS COACHING
 • Monika Zientecka

  Poznań/Zielona Góra/Gorzów Wielkopolski/Warszawa
  LIFE COACHING BUSINESS COACHING
 • Paweł Ziemba

  Poznań
  COACHING GRUPOWY LIFE COACHING
 • Przemysław Wojnarowski

  Piła
  LIFE COACHING
 • Robert Wilgosz

  Wrocław/Trzebnica
  COACHING KARIERY BUSINESS COACHING
 • Roksana Weber

  Berlin, Poznań, Zielona Góra, Szczecin, Wrocław - Świat :)
  LIFE COACHING COACHING GRUPOWY
 • Sandra Witczak

  Poznań
  LIFE COACHING COACHING KARIERY
 • Sylwia Żuber

  Warszawa
  LIFE COACHING BUSINESS COACHING
 • Sylwia Wiszowata

  Gdańsk
  LIFE COACHING BUSINESS COACHING
 • Szymon Ziemiński

  Szczecin
  COACHING FINANSÓW BUSINESS COACHING
 • Sławomir Waźbiński

  Poznań
  LIFE COACHING COACHING KARIERY
 • dr Adam Zemełka

  Poznań
  LIFE COACHING COACHING EDUKACYJNY
 • Łukasz Wieczorek

  Cała Polska
  COACHING KARIERY BUSINESS COACHING

Magdalena Zakrzewska "Rzecz o zadawaniu pytań i intuicji"

2015-01-10

Coaching często definiowany jest jako towarzyszenie ludziom w rozwoju po to, by realizowali postawione przez siebie cele. Aby to się jednak stało potrzebne jest postawienie odpowiednich pytań i znalezienie na nie odpowiedzi. Ale jak stawiać pytania aby nie były banalne i trafiały w sedno ?

Dużą wartością jaką niesie ze sobą coaching jest zbudowanie świadomości, że nasze zachowania i postawy mogą być elastyczne, że rzeczy nie do końca się wykluczają, że można postąpić „i tak, i tak i jeszcze inaczej”. Taka otwartość zarówno ze strony coacha jak i klienta to warunek wręcz konieczny, aby proces coachingu przyniósł pomyślne rezultaty (Rzycka, 2011).

Budowaniu postawy elastyczności i otwartości służy umiejętność zadawania pytań i dziwienia się, kwestionowania zastanej rzeczywistości. Albert Einstein mawiał „Sformułowanie problemu jest często ważniejsze niż jego rozwiązanie, które może być jedynie sprawą zręczności matematycznej lub eksperymentalnej” (Schmidt, 2008). Koncepcja twórczości według Margaret Boden jako jedną z trzech głównych składowych twórczości wymienia właśnie eksploracje – czyli wszelkie procesy poznawcze i działania praktyczne, których celem jest znalezienie (odkrycie) nowych problemów i rzeczy zdatnych do naprawienia, ulepszenia, modyfikacji. Wybitny filozof Karl Popper pisał, iż podstawowym warunkiem nowej wiedzy jest postawienie pytań mających swe korzenie w pilnych problemach rodzących się poza filozofią (Szmidt, 2008).

Wydaje się, że twórcy wybitni od tych mniej wybitnych różnią się właśnie umiejętnością stawiania pytań, nadzwyczajną wrażliwością na problemy i związaną z tym często intuicją. Uważa się, że wielu noblistów cechowała właśnie intuicja, która nakazywała zająć się daną sprawą pomimo, iż inni zajmowali się czymś zupełnie innym. Matematyk Henri Poincare pisał: „ Za pomocą logiki dowodzimy. Za pomocą intuicji odkrywamy” (Schmidt, 2008)

Współczesna psychologia kognitywna udowadnia, że myślenie, pamięć i postawy funkcjonują na dwóch poziomach – świadomym i celowym oraz nieświadomym i automatycznym i nazywa to podwójnym przetwarzaniem informacji. W większym stopniu niż sądzono do tej pory, myślenie odbywa się nie na scenie, ale w ukryciu. Mowa tutaj o niczym innym jak o intuicji i subtelnym wnioskowaniu. Jej rola przez długi czas była niedoceniana.

Skoro tak jest, to dużą wartością także w coachingu wydaje się być intuicja. To właśnie ona często podpowiada o co w danym momencie zapytać.

David G. Myers w książce „Intuicja. Jej siła i słabość” pisze, że tzw. intuicję praktyczną – subtelną, złożoną, niezwerbalizowaną wiedzę, ułatwiającą nam rozwiązywanie problemów zdobywamy na drodze doświadczenia (Podgórska, 2010).

Badając intuicję przyglądano się m.in. nowicjuszom pilotom. Zauważono, że na początku posługują się oni świadomymi decyzjami, przestrzegają reguł i instrukcji, trzymają się modelu. Lecz po setkach wylatanych godzin coś się w nich zmienia i mówią „ Nagle czujesz, że nie lecisz samolotem, ale czujesz, że po prostu lecisz”. Nie potrzebują już reguł i instrukcji, prowadzi ich intuicja.

Podobnie w coachingu – na początku drogi są pytania wyuczone z podręcznika, potem…jest już prawdziwy coaching. Aby tak się jednak stało potrzeba czasu i wielu przepracowanych godzin, refleksji nad własną pracą. Potrzebna jest także wiedza, ciągłe jej poszerzanie. Coaching jest przecież rezultatem interdyscyplinarnego podejścia – znaleźć w nim można odniesienia do pedagogiki, socjologii, rozmaitych nurtów psychologii a także nauk o zarządzaniu i teorii rozwoju organizacji, doradztwa zawodowego czy nawet filozofii i teologii.

W świetle współczesnych badań nad intuicją postawa zdania się na intuicję reprezentowana przez „mądrego głupca coacha” wydaje się być zatem całkiem zasadna. Przyglądając się jednak źródłom intuicji warto podkreślić, że nie bierze się ona z niczego. Aby czerpać z jej siły trzeba mieć zaplecze w postaci wiedzy i doświadczenia.

Warto o tym pamiętać i poszerzać swoją wiedzę oraz budować doświadczenie. Tylko wtedy będziemy wiedzieli bądź intuicyjnie czuli jakie elementy ze sobą połączyć aby zadać to najwłaściwsze pytanie.

3 główne myśli:

1)    Jednym z zadań coachingu jest zbudowanie świadomości, że nasze zachowania i postawy mogą być elastyczne.

2)    Dobrze postawione pytanie to takie, które bardzo często ma swoje źródło w intuicji i doświadczeniu coacha.

3)    Budowaniu intuicji sprzyja postawa otwartości na różne dziedziny wiedzy, z których czerpie coaching a także budowanie doświadczenia coachingowego.

 

Źródła wykorzystane w artykule:

Podgórska, J. (2011). Jak wykorzystać intuicję ? Zmysł bezrozumny. Polityka.

Rzycka, O. (2011). O coachingu, menedżerach, samoświadomości, zadawaniu pytań, nastawieniu na rozwiązania, organizacjach i rozwoju – refleksje coacha. W: L. Czarkowska (red.), Coaching katalizator rozwoju organizacji (str.139-155). Warszawa: Wydawnictwo New Dawn.

Szmidt, J.K. (2008. Trening kreatywności. Gliwice: Wydawnictwo Helion.