• Jarosław Dziepak

  Poznań, Warszawa, Gdańsk, Bydgoszcz
  BUSINESS COACHING EXECUTIVE COACHING
 • Agnieszka Chrzanowska-Dzido

  Szczecin
  COACHING KARIERY EXECUTIVE COACHING
 • Łukasz Brzeziński

  Bydgoszcz
  LIFE COACHING BUSINESS COACHING
 • Michał Bloch

  Warszawa
  EXECUTIVE COACHING BUSINESS COACHING
 • Małgorzata Adams-Tukiendorf

  Opole
  LIFE COACHING COACHING KARIERY
 • Radosław Ryszard Bielecki

  Wrocław
  BUSINESS COACHING LIFE COACHING
 • Marcin Durawa

  Wrocław
  LIFE COACHING BUSINESS COACHING
 • Barbara Bator

  Warszawa
  COACHING KARIERY LIFE COACHING
 • Agnieszka Bugaj

  Bielsko - Biała , Kraków
  EXECUTIVE COACHING BUSINESS COACHING
 • Mariusz Bilski

  Warszawa
  LIFE COACHING BUSINESS COACHING
 • Justyna Dawiskiba-Spaleniak

  Wrocław
  LIFE COACHING COACHING KARIERY
 • Tamara Bieńkowska

  Warszawa
  BUSINESS COACHING EXECUTIVE COACHING
 • Michał Faron

  Kraków
  BUSINESS COACHING EXECUTIVE COACHING
 • Aleksander Drwięga

  Wrocław, Opole
  COACHING SPRZEDAŻY BUSINESS COACHING
 • Katarzyna Czajkowska-Łukasiewicz

  Warszawa
  LIFE COACHING COACHING KARIERY
 • Jakub Drzazga

  Wrocław
  COACHING KARIERY COACHING EDUKACYJNY
 • Barbara Antoniak

  Warszawa, Jelenia Góra
  BUSINESS COACHING COACHING SPRZEDAŻY
 • Sylwia Dąbrowska-Paulewicz

  Częstochowa, Katowice, Górny Śląsk, Kraków, Warszawa
  LIFE COACHING SPORT COACHING
 • Magda Beztroska

  Głuchołazy
  LIFE COACHING COACHING KARIERY
 • Monika Dziubek

  Wrocław
  DIET COACHING EXECUTIVE COACHING
 • Marzena Cholerzyńska

  Bydgoszcz
  LIFE COACHING BUSINESS COACHING
 • Agnieszka Bloch

  Warszawa
  BUSINESS COACHING
 • Danuta Brzezińska

  Poznań
  COACHING KARIERY
 • Jacek Boratyński

  Warszawa
  LIFE COACHING COACHING KARIERY
 • Anna Drabek

  Wrocław
  LIFE COACHING BUSINESS COACHING
 • Agnieszka Cieplińska

  Warszawa
  LIFE COACHING DIET COACHING
 • Ewelina Bernaciak

  Londyn
  LIFE COACHING BUSINESS COACHING
 • Anna Baran

  Rzeszów
  LIFE COACHING COACHING KARIERY
 • Sylwia Branczewska

  Trójmiasto
  LIFE COACHING BUSINESS COACHING
 • Agnieszka Duda

  Poznań
  LIFE COACHING COACHING EDUKACYJNY
 • Małgorzata Czerniakowska

  Warszawa
  LIFE COACHING COACHING KARIERY
 • Mieszko Broniarek

  Poznań
  LIFE COACHING COACHING EDUKACYJNY
 • Aleksandra Bartoszewicz-Rudzińska

  Trójmiasto
  COACHING KARIERY LIFE COACHING
 • Paulina Cymer

  Warszawa
  LIFE COACHING
 • Marlena Bierła

  Łódź
  COACHING KARIERY COACHING GRUPOWY
 • Gabriela Bołoz

  Kraków
  COACHING GRUPOWY
 • Małgorzata Chatys

  Dąbrowa Górnicza
  COACHING KARIERY LIFE COACHING
 • Ewelina Bondyra-Łuczka

  Zamość
  LIFE COACHING COACHING KARIERY
 • Magdalena Cupryszak-Szałkowska

  Grodzisk Mazowiecki
  LIFE COACHING BUSINESS COACHING
 • Izabela Chojnacka-Naskręt

  Warszawa, Tarczyn
  COACHING KARIERY SPORT COACHING
 • Agnieszka Chojnowska

  Wrocław
  BUSINESS COACHING COACHING KARIERY
 • Milena Chomont

  Zielona Góra
  LIFE COACHING COACHING KARIERY
 • Monika Chmiel

  Kraków
  LIFE COACHING
 • Daria Drozd

  Stargard/Szczecin
  LIFE COACHING COACHING SPRZEDAŻY
 • Monika Bukowska

  Warszawa
  COACHING KARIERY BUSINESS COACHING

Magdalena Zakrzewska "Rzecz o zadawaniu pytań i intuicji"

2015-01-10

Coaching często definiowany jest jako towarzyszenie ludziom w rozwoju po to, by realizowali postawione przez siebie cele. Aby to się jednak stało potrzebne jest postawienie odpowiednich pytań i znalezienie na nie odpowiedzi. Ale jak stawiać pytania aby nie były banalne i trafiały w sedno ?

Dużą wartością jaką niesie ze sobą coaching jest zbudowanie świadomości, że nasze zachowania i postawy mogą być elastyczne, że rzeczy nie do końca się wykluczają, że można postąpić „i tak, i tak i jeszcze inaczej”. Taka otwartość zarówno ze strony coacha jak i klienta to warunek wręcz konieczny, aby proces coachingu przyniósł pomyślne rezultaty (Rzycka, 2011).

Budowaniu postawy elastyczności i otwartości służy umiejętność zadawania pytań i dziwienia się, kwestionowania zastanej rzeczywistości. Albert Einstein mawiał „Sformułowanie problemu jest często ważniejsze niż jego rozwiązanie, które może być jedynie sprawą zręczności matematycznej lub eksperymentalnej” (Schmidt, 2008). Koncepcja twórczości według Margaret Boden jako jedną z trzech głównych składowych twórczości wymienia właśnie eksploracje – czyli wszelkie procesy poznawcze i działania praktyczne, których celem jest znalezienie (odkrycie) nowych problemów i rzeczy zdatnych do naprawienia, ulepszenia, modyfikacji. Wybitny filozof Karl Popper pisał, iż podstawowym warunkiem nowej wiedzy jest postawienie pytań mających swe korzenie w pilnych problemach rodzących się poza filozofią (Szmidt, 2008).

Wydaje się, że twórcy wybitni od tych mniej wybitnych różnią się właśnie umiejętnością stawiania pytań, nadzwyczajną wrażliwością na problemy i związaną z tym często intuicją. Uważa się, że wielu noblistów cechowała właśnie intuicja, która nakazywała zająć się daną sprawą pomimo, iż inni zajmowali się czymś zupełnie innym. Matematyk Henri Poincare pisał: „ Za pomocą logiki dowodzimy. Za pomocą intuicji odkrywamy” (Schmidt, 2008)

Współczesna psychologia kognitywna udowadnia, że myślenie, pamięć i postawy funkcjonują na dwóch poziomach – świadomym i celowym oraz nieświadomym i automatycznym i nazywa to podwójnym przetwarzaniem informacji. W większym stopniu niż sądzono do tej pory, myślenie odbywa się nie na scenie, ale w ukryciu. Mowa tutaj o niczym innym jak o intuicji i subtelnym wnioskowaniu. Jej rola przez długi czas była niedoceniana.

Skoro tak jest, to dużą wartością także w coachingu wydaje się być intuicja. To właśnie ona często podpowiada o co w danym momencie zapytać.

David G. Myers w książce „Intuicja. Jej siła i słabość” pisze, że tzw. intuicję praktyczną – subtelną, złożoną, niezwerbalizowaną wiedzę, ułatwiającą nam rozwiązywanie problemów zdobywamy na drodze doświadczenia (Podgórska, 2010).

Badając intuicję przyglądano się m.in. nowicjuszom pilotom. Zauważono, że na początku posługują się oni świadomymi decyzjami, przestrzegają reguł i instrukcji, trzymają się modelu. Lecz po setkach wylatanych godzin coś się w nich zmienia i mówią „ Nagle czujesz, że nie lecisz samolotem, ale czujesz, że po prostu lecisz”. Nie potrzebują już reguł i instrukcji, prowadzi ich intuicja.

Podobnie w coachingu – na początku drogi są pytania wyuczone z podręcznika, potem…jest już prawdziwy coaching. Aby tak się jednak stało potrzeba czasu i wielu przepracowanych godzin, refleksji nad własną pracą. Potrzebna jest także wiedza, ciągłe jej poszerzanie. Coaching jest przecież rezultatem interdyscyplinarnego podejścia – znaleźć w nim można odniesienia do pedagogiki, socjologii, rozmaitych nurtów psychologii a także nauk o zarządzaniu i teorii rozwoju organizacji, doradztwa zawodowego czy nawet filozofii i teologii.

W świetle współczesnych badań nad intuicją postawa zdania się na intuicję reprezentowana przez „mądrego głupca coacha” wydaje się być zatem całkiem zasadna. Przyglądając się jednak źródłom intuicji warto podkreślić, że nie bierze się ona z niczego. Aby czerpać z jej siły trzeba mieć zaplecze w postaci wiedzy i doświadczenia.

Warto o tym pamiętać i poszerzać swoją wiedzę oraz budować doświadczenie. Tylko wtedy będziemy wiedzieli bądź intuicyjnie czuli jakie elementy ze sobą połączyć aby zadać to najwłaściwsze pytanie.

3 główne myśli:

1)    Jednym z zadań coachingu jest zbudowanie świadomości, że nasze zachowania i postawy mogą być elastyczne.

2)    Dobrze postawione pytanie to takie, które bardzo często ma swoje źródło w intuicji i doświadczeniu coacha.

3)    Budowaniu intuicji sprzyja postawa otwartości na różne dziedziny wiedzy, z których czerpie coaching a także budowanie doświadczenia coachingowego.

 

Źródła wykorzystane w artykule:

Podgórska, J. (2011). Jak wykorzystać intuicję ? Zmysł bezrozumny. Polityka.

Rzycka, O. (2011). O coachingu, menedżerach, samoświadomości, zadawaniu pytań, nastawieniu na rozwiązania, organizacjach i rozwoju – refleksje coacha. W: L. Czarkowska (red.), Coaching katalizator rozwoju organizacji (str.139-155). Warszawa: Wydawnictwo New Dawn.

Szmidt, J.K. (2008. Trening kreatywności. Gliwice: Wydawnictwo Helion.